; ;
Gemt

Krig i Europa øger Ruslands spionagebehov i Danmark

16. maj 2023

Ruslands efterretningstjenester udgør fortsat den største spionagetrussel mod Danmark. Krigen i Ukraine har bekræftet og forstærket dette. PET’s nye vurdering af spionagetruslen imod Danmark er netop udkommet og viser, at danske myndigheder og virksomheder mere end nogensinde før, skal være opmærksomme på risikoen for spionage. 

Selvom Ruslands muligheder for spionage på dansk grund er svækket med udvisningen af 15 russiske efterretningsofficerer i april måned sidste år, er det fortsat Rusland og Kina, der udgør den største spionagetrussel imod danske virksomheder. Det viser PET’s nye ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland”, der udkom den 2. maj 2023.  

Med udvisningen af de 15 efterretningsofficerer er det mere uvist, hvordan Rusland fortsætter spionagen imod Danmark. Der er dog ikke tvivl om, hvorvidt de fortsat spionerer. Det er PET’s vurdering, at Rusland forsøger at kompensere for de udviste efterretningsfolk, der arbejdede under diplomatisk dække, ved at få efterretningsofficerer ind under dække som fx journalister samt fokusere på indhentning af oplysninger elektronisk gennem cyberspionage. Målet for spionagen kan spænde bredt og ramme både myndigheder, virksomheder, kritisk infrastruktur, forskningsinstitutioner, forskere, studerende osv.  

Autoritære regimer med vide rammer for efterretningstjenesterne 
Det er dog ikke kun Rusland, der udgør en spionagetrussel mod Danmark. Kina og Iran bliver også af PET nævn som potentielle trusler. Fælles for alle landene er de autoritære regimer, der giver deres efterretningstjenester vide rammer for, hvordan de opstøver informationer. Bl.a. fremhæves kommunistpartiet i Kina, idet de kan pålægge kinesiske statsborgere at samarbejde med tjenesterne, uanset hvor de befinder sig.  

PET’s hjemmeside kan du læse vurderingen i sin helhed og blive klogere på, hvilke mål de fremmede efterretningstjenester går efter i Danmark, samt hvordan spionagen foregår. 

Læs mere: 
Nyheder fra 2023 

Nyheder fra 2022 

Nyheder fra 2021 

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil