Gemt
Presse og Nyheder

Er du klar til Brexit?

Mange danske virksomheder vil blive udsat for store udfordringer i forbindelse med Brexit. Her kan du finde en Brexit-tjekliste med 18 punkter, der kan hjælpe din virksomhed med at afklare, hvordan et hårdt Brexit (no deal) kan påvirke din virksomhed.

Nyhed

DANSK ERHVERV | BREXIT - 27. januar 2020

Overgangsaftalen er på plads, men risikoen for no-deal skal stadig tages alvorligt

Boris Johnson har forhandlet en ny udtrædelsesaftale på plads med EU. Den træder i kraft 31. januar 2020 klokken 00.00 CET - klokken 23.00 i UK. I den nye aftale er den omstridte ”bagstopper” angående grænsen mellem Nordirland og Irland fjernet og erstattet med en begrænset toldkontrol i det Irske Hav, regulatorisk strømlining mellem EU og Nordirland, og en ny aftale om, hvordan det Nordirske Parlament kan beslutte, om de ønsker at forlade aftalen.

Med overgangsaftalen på plads – forbliver stort set alle områder uberørte indtil udgangen af 2020. Mellem nu og det tidspunkt skal den kommende handelsaftale og UK’s forhold til EU forhandles på plads. Det er meget kort tid, da der ikke er udsigt til, at briterne vil gå med til en udsættelse. Hermed er der igen risiko for en form for hårdt Brexit med udgangen af 2020.

Ingen kan vide præcist, hvordan den konkrete forhandlingsproces kommer til at ende, men vi opfordrer til, at vores medlemmer følger godt med i udviklingen og fortsat tager risikoen for ”no-deal” meget alvorligt - særligt på specifikke sektorområder, der måske ikke når at komme med i aftalen.

Forberedt på det værste - og håb på det bedste
Virksomheder vil være udsat for forskellige udfordringer i forbindelse med Brexit, og det er naturligvis op til hver enkelt virksomhed at vurdere risikovillighed og risikoen for, at forhandlingerne reelt ender i en form for hårdt Brexit. Vores vurdering er, at det mest fornuftige er at forberede sig på det værste og håbe på det bedste.

Brexit-tjekliste med 18 punkter
Dansk Erhverv har derfor oversat og tilpasset en Brexit-tjekliste med 18 punkter fra vores kolleger i det tyske handelskammer (DIHK). Denne liste kan bruges som inspiration til at få afdækket, hvordan et hårdt Brexit/”no-deal” kan komme til at påvirke din virksomhed. Den er særligt rettet mod varekøbere og -sælgere, men andre virksomheder kan også hente inspiration i tjeklisten.

Rådgivning til danske virksomheder
Dansk Erhverv har desuden bistået Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet med at skabe en mere omfattende og detaljeret Brexit-rådgivning for danske virksomheder.

Mere generel information om Brexit kan findes på regeringens Brexit-hjemmeside.

Du kan også få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på området for fødevarer, foder og levende dyr, for handel med tredjelande på Fødevarestyrelsen hjemmeside.

Hør Dansk Erhvervs nyt podcast-serie om Brexit: Dit Brexit (podcast)

Brexit-tjekliste

pdf

Download

Fakta om NO DEAL

Udfaldet af Brexit-forhandlingerne kan ende flere steder. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvad den endelige aftale bliver. Hvis der ikke kommer en aftale overhovedet eller på sektorområder, taler man om ”no-deal”-scenariet, også kendt som ”cliff-edge” eller WTO-regimet.

Hvis der ikke kan indgås en aftale, hverken om en transitionsperiode eller et fremtidigt forhold, med udgangen af 2020, står man i en situation, hvor der reelt ikke er nogen regler, der erstatter de aftaler, man på nuværende tidspunkt har med UK inden for EU.

Derfor falder UK og dem i EU, der interagerer med UK, ud over klippekanten og lander i nogle meget bredere globale FN- eller WTO-regelsæt.

For handelsforhold vil det være WTO-regimet, som er World Trade Organisations regler for, hvordan handel skal foregå mellem lande, (både de, der har aftaler, og de, der ikke har). De er at forstå som mindstemålet af, hvad man skal overholde for at kunne handle med hinanden. Vi har på nuværende tidspunkt mere vidtgående regler med en række lande – herunder Japan, Canada, Sydkorea og en række andre, foruden selvfølgeligt vores tætte integration i EU’s indre marked.

 

Information fra Europa-kommissionen
Europa Kommissionen har desuden gennem en længere periode offentliggjort en række dokumenter, der tager udgangspunkt i et ”no-deal”-scenarie, foruden et overordnet papir om ”no-deal”-scenariet.

Preparing withdrawal Brexit
Kommissionens overordnede papirer om Brexit.

Business Checklist
Kommissionens tjekliste til virksomheder. Udgivet oktober 2019.

Toldvejledning til virksomheder: Sådan forbereder du dig på Brexit
Kommissionens dansksprogede vejledning om told til virksomheder. Udgivet oktober 2019.

Brexit-preparednessdokumenter.
Her finder du Kommissionens mange forberedelsespapirer.

Information fra den britiske regering
Den britiske regering offentliggører ligeledes løbende rådgivning og materiale om Brexit.

Information fra Confederation of British Industry
Det samme gælder den britiske erhvervsorganisation CBI, der har udgivet en omfattende rapport med en lang række sektorspecifikke anbefalinger til Brexit forberedelse: 

CBI - What comes next? The business analysis of a no deal Brexit. EU Stakeholder - Reports

Brexit guidance - customs procedures

pdf

Download

Brexit Export Business Scenarios - No deal

pdf

Download

Brexit Transit Business Scenarios - No deal

pdf

Download

Brexit - Trade Contact Group

pdf

Download

Kontakt os

Spørg om Brexit

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.