Gemt

Er du klar til Brexit – med en handelsaftale?

Mange danske virksomheder vil blive udsat for store udfordringer i forbindelse med Brexit. Vi opdaterer, så snart indholdet af aftalen er analyseret. Nedenfor kan du dog finde nogle af de hovedpunkter, som indgår i aftalen.

Nyhed

28. december 2020

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Der var en overgangsperiode, hvori Storbritannien forblev en del af det indre marked og toldunionen, mens forhandlinger om de fremtidige relationer fortsatte. Efter intense forhandlinger blev en aftale indgået mellem EU og Storbritannien ved udgangen af december 2020. Resultaterne af forhandlingerne vil alt andet lige ændre måden, hvorpå vi samarbejder og handler med Storbritannien. Sagt på en anden måde, har aftalen har væsentlig betydning for de danske virksomheder. Aftalen omhandler problemstillinger i forhold til britiske og EU-borgeres rettigheder, Storbritannien finansielle forpligtelser indgået som medlemsland såvel som spørgsmål om grænserne, særligt hvad angår Irland. Virksomheder vil være udsat for forskellige udfordringer i forbindelse med aftalen.

Kommissionen har offentliggjort denne ”læs-let”-version af aftalen.

Den fulde aftale og de tilhørende dokumenter kan ses på Kommissionens hjemmeside.

Der er ligeledes hjælp at få på Virksomhedsguiden, hvor de dansk myndigheder løbende opdaterer.

Der er også mulighed for at kontakte de relevante danske myndigheder – kontaktoplysninger og åbningstider kan ses på udenrigsministeriets hjemmeside

Vi har samlet nogle hovedpunkter, der på nuværende tidspunkt fremhæves som de centrale i den aftale, som er indgået:

Den frie bevægelighed for personer ophører
• Med mulig undtagelse af visse udstationeringer og kortvarige arbejdsophold ophører den frie bevægelighed.
• Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er ikke med i aftalen. Det betyder, at der som udgangspunkt skal gives tilladelse før medarbejdere fra EU kan udføre deres arbejde i UK.
• Der vil fortsat være nogen koordinering af social sikring, så der ikke betales to gange. Det gælder dog kun for borgere, der allerede opholder sig i henholdsvis EU eller UK.

Den frie bevægelighed for varer ophører
• Der kommer ingen toldtariffer eller kvoter på handlen mellem UK og EU. Der skal altså ikke betales told på varer, som bevæger sig mellem EU og UK, og der kommer heller ikke grænser på, hvor meget af en vare som må bevæge sig over disse grænser.
• Den frie bevægelighed ophører dog fortsat, og der skal derfor dokumenteres, registreres og toldbehandles, selvom der ikke skal betales told-tariffer. Herunder skal der også redegøres for oprindelseslandet m.v.
• UK kan nu indføre egne krav til produkter. Selvom regler jo ikke umiddelbart vil variere ret meget, så skal man formelt overholde UK’s krav for at kunne sælge varer i UK. CE-mærket vil ikke være gældende i UK, og CE-mærkning kan ikke testes i UK til salg på det indre marked. Der er dog undtagelser for en række varer, hvor CE-mærket anerkendes indtil 1. januar 2022, og der vil også være særregler for Nordirland.

Den frie bevægelighed for tjenesteydelser ophører
• Aftalen mellem EU og Storbritannien ligner de mest ambitiøse handelsaftaler på serviceområdet, så der er en række aftaler ift. gensidig markedsadgang, ikke-diskrimination og så videre.
• Det ændrer dog ikke ved at den frie bevægelighed ophører, og at det derfor uundgåeligt vil blive mere besværligt og byrdefuldt at levere tjenesteydelser i UK fremover. Som udgangspunkt vil man skulle søge om at kunne udføre en tjenesteydelse i UK fremover, men det er uklart, hvordan dette konkret skal fungere.
• Det samme gælder den anden vej – for tjenesteydelser som UK’s virksomheder leverer indenfor EU’s indre marked.
• Det er meget uklart, hvilke krav der præcist vil knytte sig til leveringen af tjenesteydelser, men det står klart, at situationen fremover vil være mindre gunstig end den frie bevægelighed, vi kender i dag.

Den ”frie bevægelighed” for data ophører
• EU og Storbritannien har ikke vedtaget tilstrækkelighedserklæring. Det betyder at overførsel af persondata mellem EU og Storbritannien er problematisk fra 1. januar 2021.
• Der er dog indgået en midlertidig aftale der gælder indtil 1.juli 2021. Den skal sikre, at der er tid til at indgå en aftale om tilstrækkelighedserklæringerne.

Lige nu arbejder Dansk Erhverv på at analysere aftalen og opdatere alt materiale til den nye situation. Det samme vil foregå for de myndigheder, der er ansvarlige for de nedenstående informationer.

 

Hjælp til Brexit hos Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har i forbindelse med indgåelsen af aftalen mellem EU og UK nedsat et panel af eksperter der kan hjælpe vores medlemmer ift. de overordnede ændringer i forholdet til Storbritannien efter Brexit.

Ekspertholdet dækker primært de centrale områder der er ændret efter 1. januar 2021 og som er relevante for Dansk Erhvervs medlemskreds.

Overordnede spørgsmål om Brexit:
EU- og International Chef Lasse Hamilton Heidemann
Lhh@danskerhverv.dk
Tlf: 33746595

Told, Oprindelseslandregler, kumulation m.v.
Fagchef for International handel:
Michael Bremerskov
Mje@danskerhverv.dk
Tlf: 33746582

Ansættelsesretlige forhold i DK (og henvisninger hvor man kan få hjælp til UK regler)
Souschef/advokat Marianne Bækgaard Nielsen
Man@danskerhverv.dk
Tlf: 33746208

Statsstøtteregler og offentlige udbud
Chefkonsulent/advokat Michael Borring Andersen
Mia@danskerhverv.dk
Tlf: 33746206

Momsforhold
Fagchef for moms, regnskab og revision/advokat Ulla Brandt
Ubr@danskerhverv.dk
Tlf: 33746334

Fødevarer
Fødevarekonsulent Saoirse Eriksen
sme@danskerhverv.dk
Tlf: 337461

Produkt, CE-mærkning mv.
Chefkonsulent Betina Schiønning
bsc@danskerhverv.dk


Udveksling af persondata
Erhvervspolitisk konsulent Christian von Stamm Jonasson
Csj@danskerhverv.dk
Tlf: 33746221

Transportforhold
Fagchef for transport og infrastruktur Jesper Højte Stenbæk
jhs@danskerhverv.dk
Tlf: 33746723

Handel med tjenesteydelser
EU- og International Chef Lasse Hamilton Heidemann
Lhh@danskerhverv.dk
Tlf: 33746595

Carnet og certifikationer
Carnet-chef Pia Lind
Pli@danskerhverv.dk
Tlf: 33746096

Dansk Erhverv er som Danish Chamber of Commerce National Guaranteeing Association for udstedelsen af ATA-Carneter i Danmark og National Coordinating Body på Oprindelsescertifikater i Danmark overfor ICC, International Chamber of Commerce.

Dansk Erhvervs søsterorganisation i UK, London Chamber of Commerce and Industry der på tilsvarende vis er NGA og NCB i UK, har etableret en Brexitenhed der kan besvare konkrete spørgsmål til post-Brexit handel. Hvis man som medlem af Dansk Erhverv har spørgsmål som man ikke umiddelbart kan finde svar på, kan Dansk Erhverv formidle kontakt til London Chamber. Kontakt Salgschef Jesper Juul-Jensen (jjj@di.dk) eller Carnetchef Pia Lind (pli@danskerhverv.dk) herom.

Information fra SKAT

SKAT har en oprettet en Brexit-side. Formålet er at informere virksomheder om, hvad de skal være opmærksomme på, hvis de skal handle med Storbritannien fra den 1. januar 2021. Yderligere information, kontaktinfo og åbningstider findes på SKAT.dk

Information fra Toldstyrelsen

Toldstyrelsen udbyder ekstra webinarer i januar med opdateret Brexit-vejledning. Det drejer sig om webinarerne:

  • Told for begyndere
  • Handelsaftaler og præferenceoprindelse - sådan gør du.

Gode råd til virksomheder, webinarerne og kontakt informationer, kan findes på deres hjemmeside, hvor Toldstyrelsen har styrket vejledningen af virksomheder efter Brexit.

Virksomheder kan læse mere om de vigtigste betingelser, der skal være opfyldt for at opnå toldfordele i handelsaftalenopsamling på vigtig information om handelsaftalen mellem EU og Storbritannien. Toldstyrelsen har udgivet en opsamling på vigtig information om handelsaftalen mellem EU og Storbritannien.

Toldstyrelsen gør opmærksom på, at der kan være særlige retningslinjer for de enkelte EU-landes håndtering af Brexit, som virksomheder bør kende for at sikre en så smidig håndtering som muligt af deres varer i disse lande. TAXUD har samlet et overblik over kontaktoplysninger til EU-landenes told- og skattemyndigheder.

Information fra Europa-kommissionen

Europa Kommissionen har desuden gennem en længere periode offentliggjort en række dokumenter, der tager udgangspunkt i et ”no-deal”-scenarie, foruden et overordnet papir om ”no-deal”-scenariet.

Preparing withdrawal Brexit
Kommissionens overordnede papirer om Brexit.

Business Checklist
Kommissionens tjekliste til virksomheder. Udgivet oktober 2019.

Toldvejledning til virksomheder: Sådan forbereder du dig på Brexit
Kommissionens vejledning om told til virksomheder. Udgivet oktober 2019.

Kommissionen har derudover fremsat tre beredskabsforslag, som skal sikre midlertidig konnektivitet for luftfart og vejtransport samt anerkendelse af visse luftfartscertifikater, såfremt EU og UK ikke når at indgå en aftale, inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Dog er der på nuværende tidspunkt, kun tale om foreslag. Se pressemeddelsen og forslagene under Kommissionens publikationer.

Information fra den britiske regering

Den britiske regering offentliggører ligeledes løbende rådgivning og materiale om Brexit.

Derudover har Den britiske regering lavet en oversigt over relevante Webinarer for EU-baserede organisationer, der handler med Storbritannien.

Information fra Confederation of British Industry

Det samme gælder den britiske erhvervsorganisation CBI, der har udgivet en omfattende rapport med en lang række sektorspecifikke anbefalinger til Brexit forberedelse: 

CBI - What comes next? The business analysis of a no deal Brexit. EU Stakeholder - Reports

Hør Dansk Erhvervs podcast-serie om Brexit: Dit Brexit (podcast)

Kontakt os

Spørg om Brexit

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil