Gemt
Presse og Nyheder

Er du klar til Brexit?

Mange danske virksomheder vil blive udsat for store udfordringer i forbindelse med Brexit. Her kan du finde en Brexit-tjekliste med 18 punkter, der kan hjælpe din virksomhed med at afklare, hvordan et hårdt Brexit (no deal) kan påvirke din virksomhed.

Nyhed

DANSK ERHVERV | BREXIT - 17. oktober 2019

Ny aftale på plads imellem Johnson og EU - udsættelse

Boris Johnson har forhandlet en ny udtrædelsesaftale på plads med EU. I den nye aftale er den omstridte ”bagstopper” angående grænsen mellem Nordirland og Irland fjernet og erstattet med en begrænset toldkontrol i det Irske Hav, regulatorisk strømlining mellem EU og Nordirland, og en ny aftale om, hvordan det Nordirske Parlament kan beslutte, om de ønsker at forlade aftalen.

Risikoen for no-deal skal stadig tages alvorligt
Johnsons støtteparti, Nordiske DUP, har dog meldt ud, at de ikke på nuværende tidspunkt er parate til at støtte aftalen. Det samme har hele oppositionen gjort – om end der er støtte i Underhuset til aftalen – i princippet. Hvor den tidligere udtrædelsesdato var 31. oktober har EU givet UK en udsættelse til 31. januar til at få aftalen igennem.

Ingen kan vide præcist, hvordan det en konkrete forhandlingsproces kommer til at ende, men vi opfordrer til, at vores medlemmer følger godt med i udviklingen i de måneder og fortsat tager risikoen for ”no-deal” meget alvorligt.

Forberedt på det værste - og håb på det bedste
Virksomheder vil være udsat for forskellige udfordringer i forbindelse med Brexit, og det er naturligvis op til hver enkelt virksomhed at vurdere risikovillighed og risikoen for, at forhandlingerne reelt ender i ”no deal”. Vores vurdering er, at det mest fornuftige er at forberede sig på det værste og håbe på det bedste.

Brexit-tjekliste med 18 punkter
Dansk Erhverv har derfor oversat og tilpasset en Brexit-tjekliste med 18. punkter fra vores gode kolleger i det tyske handelskammer (DIHK). Denne liste kan bruges som inspiration til at få afdækket, hvordan et hårdt Brexit/”no-deal” kan komme til at påvirke din virksomhed. Den er særligt rettet mod vare- købere og -sælgere, men flere virksomheder kan hente inspiration i tjeklisten.

Rådgivning til danske virksomheder
Dansk Erhverv har desuden bidraget til Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet om at skabe en mere omfattende og detaljeret Brexit-rådgivning for danske virksomheder.

Mere generel information om Brexit kan findes på regeringens Brexit-hjemmeside.

Du kan også få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på området for fødevarer, foder og levende dyr, for handel med tredjelande på Fødevarestyrelsen hjemmeside.

Hør Dansk Erhvervs nyt podcast-serie om Brexit: Dit Brexit (podcast)

Brexit-tjekliste

pdf

Download

Fakta om NO DEAL

 

Udfaldet af Brexit-forhandlingerne kan ende flere steder. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvad den endelige aftale bliver, og om der overhovedet kommer en aftale. Hvis der ikke kommer en aftale, taler man om ”no-deal”-scenariet, også kendt som ”cliff-edge” eller WTO-regimet.

 

Hvis der ikke kan indgås en aftale, hverken om en transitionsperiode eller et fremtidigt forhold, står man i en situation, hvor der reelt ikke er nogen regler, der erstatter de aftaler, man på nuværende tidspunkt har med UK inden for EU. Derfor falder UK og dem i EU, der interagerer med UK, ud over klippekanten og lander i nogle meget bredere globale FN- eller WTO-regelsæt. For handelsforhold vil det være WTO-regimet, som er World Trade Organisations regler for, hvordan handel skal foregå mellem lande, (både de, der har aftaler, og de, der ikke har). De er at forstå som mindstemålet af, hvad man skal overholde for at kunne handle med hinanden. Vi har på nuværende tidspunkt mere vidtgående regler med en række lande – herunder Japan, Canada, Sydkorea og en række andre, foruden selvfølgeligt vores tætte integration i EU’s indre marked.

 

UK vil altså efter et hårdt Brexit være at forstå som et tredjeland i WTO-forstand, og det vil være den største omvendte handelsaftale nogensinde. Der er altså tale om en situation, hvor stort set alle tidligere samhandelsområder vil være dårligere stedt end tidligere. En af de helt store barrierer er, at der skal genindføres toldkontrol og toldtariffer, harmoniseringen af regler, licenser og certificeringer og godkendelser vil forsvinde, og gensidig anerkendelse vil heller ikke gælde som udgangspunkt. Det må forvente at forstyrre samhandel generelt og forsyningskæder særligt. Se mere i tjeklisten om de mange områder, der bliver berørt.

 

Information fra Europa-kommissionen
Europa Kommissionen har desuden gennem en længere periode offentliggjort en række dokumenter, der tager udgangspunkt i et ”no-deal”-scenarie, foruden et overordnet papir om ”no-deal”-scenariet.

Preparing withdrawal Brexit
Kommissionens overordnede papirer om Brexit.

Business Checklist
Kommissionens tjekliste til virksomheder. Udgivet oktober 2019.

Toldvejledning til virksomheder: Sådan forbereder du dig på Brexit
Kommissionens dansksprogede vejledning om told til virksomheder. Udgivet oktober 2019.

Brexit-preparednessdokumenter.
Her finder du Kommissionens mange forberedelsespapirer.

Information fra den britiske regering
Den britiske regering offentliggører ligeledes løbende rådgivning og materiale om Brexit.

Information fra Confederation of British Industry
Det samme gælder den britiske erhvervsorganisation CBI, der har udgivet en omfattende rapport med en lang række sektorspecifikke anbefalinger til Brexit forberedelse: 

CBI - What comes next? The business analysis of a no deal Brexit. EU Stakeholder - Reports

Brexit guidance - customs procedures

pdf

Download

Brexit Export Business Scenarios - No deal

pdf

Download

Brexit Transit Business Scenarios - No deal

pdf

Download

Brexit - Trade Contact Group

pdf

Download

Kontakt os

Spørg om Brexit

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.