Kombinerede klausuler

En kombineret ansættelsesklausul er en klausul, der indeholder både en konkurrence- og en kundeklausul. Betingelserne for de enkelte klausuler skal alle være opfyldt.

Guide

Kombinerede klausuler indgået før den 1. januar 2016 er fortsat gyldige og følger de gamle regler, hvorefter kombinerede klausuler reguleres efter de dagældende regler for de enkelte dele af klausulen, samt aftalelovens § 36 om urimelige aftaler, i det omfang en domstol måtte finde, at en klausul går videre end påkrævet. 

En kombineret ansættelsesklausul er en klausul, der indeholder både en konkurrence- og en kundeklausul. Betingelserne for de enkelte klausuler skal alle være opfyldt. Dog er det et krav, at en kombineret klausul maksimalt kan have en varighed på 6 måneder efter medarbejderens fratræden. Selvom den kombinerede klausul ikke kan have en varighed på mere end 6 måneder, følger kompensationsgraderne klausulerne på op til 12 måneder.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet