Konkurrenceklausul

Konkurrenceklausuler kan bruges, når en virksomhed ønsker at beskytte sig mest mulig mod en tidligere medarbejders konkurrence. For at en funktionær lovligt kan blive bundet af en konkurrenceklausul, skal en række betingelser være opfyldt.

Guide

Reglerne om konkurrenceklausuler er reguleret i lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016, og beskrives nedenfor. Loven gælder konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016. Klausuler indgået før denne dato følger et andet regelsæt, der beskrives til sidst.

Den nye ansættelsesklausullov omfatter alle medarbejdere, så der gælder de samme regler, uanset om der er tale om funktionæransættelse eller ej.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet