; ;

Grænser for arbejdstid

På denne side kan du læse om, hvilke regler der gælder for arbejdstid. Det omfatter pauseregler, hviletid og fridøgn og maksimal ugentlig arbejdstid. Siden omfatter også regler for rådighedstjeneste og natarbejde.

Guide

Hvem gælder reglerne for?

Ved arbejdstid menes der det tidsrum, hvor den ansatte er på arbejde, og står til rådighed for arbejdsgiveren under udførelsen af sin beskæftigelse eller sine opgaver. Medmindre andet er fastsat i henhold til kollektiv overenskomst, eller ved anden gyldig aftale mellem arbejdsmarkedets parter, er det arbejdstidsloven og arbejdsmiljølovens regler, der finder anvendelse.

Personer i overordnede stillinger er omfattet af bestemmelserne om hvileperiode og fridøgn - medmindre de udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art, og ikke er forpligtet til arbejdsmæssigt at følge dem, de skal lede eller følge i en forud fastlagt arbejdsturnus. Personer, der på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling inden for særlige former for arbejde, er heller ikke omfattet af reglerne om hvileperiode og fridøgn.

For mobile lønmodtagere, ansat i en virksomhed, der udfører passager- eller godstransport ad vej, er det reglerne i køre- og hviletidsforordningen, der finder anvendelse. Tilsvarende findes særlige regler for fx jernbane og luftfart.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhvevs hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet