; ;

Overarbejde og afspadsering

Du skal som som udgangspunkt varsle dine medarbejdere om overarbejde i god tid. Hvorvidt overtiden skal udbetales eller kan afspadseres, afhænger af overenskomst og ansættelseskontrakt. Få overblik over reglerne her.

Guide

Merarbejde, overarbejde og funktionslønnede

Hvornår er der tale om merarbejde eller overarbejde?
Merarbejde er arbejde op til 37 timer om ugen, som deltidsmedarbejdere udfører ud over deres aftalte arbejdstid. Merarbejde aflønnes typisk med almindelig timeløn.

Overarbejde er arbejde, som fuldtidsmedarbejdere udfører ud over deres sædvanlige ugentlige arbejdstid, eller som deltidsmedarbejdere udfører ud over 37 timer om ugen. Overarbejde aflønnes typisk med timeløn samt et overarbejdstillæg.

Andre relaterede guides i temaet