; ;

Søgnehelligdage

Har medarbejderen krav på fri ved helligdage, og skal de have løn herfor? Se hvordan du skal forholde dig til søgnehelligdage som arbejdsgiver.

Guide

Udenfor overenskomst

Det er vigtigt, at du sikrer, at der i din virksomhed er klare aftaler for, hvordan helligdage håndteres.

I mange ansættelsesforhold er der aftalt en fast månedsløn, som derfor er uafhængig af, hvor mange dage der arbejdes i den enkelte måned.

Er der helligdage, beror det på virksomhedens drift, om der arbejdes på disse dage, eller om der holdes lukket.

Holder virksomheden lukket på helligdage, vil det bero på aftale, om der holdes frihed med løn, eller om der skal arbejdes mere på andre dage i stedet, så medarbejderen arbejder sit fulde timetal.

Hvis medarbejderen arbejder på helligdage, vil det som udgangspunkt være til den sædvanlige løn. Der kan være aftalt, at der ydes et særligt tillæg, når der arbejdes på helligdage, eller der eksempelvis gives en anden fridag i stedet for, hvor virksomhedens øvrige medarbejdere holder fri på helligdage.

Andre relaterede guides i temaet