; ;

Sympatikonflikter

Ofte er den eneste effektive måde, som et fagforbund kan konflikte sig til en overenskomst på, ikke via hovedkonflikt, men derimod sympatikonflikter.

Guide

Hvis den virksomhed, som er ramt af hovedkonflikten, ikke har medarbejdere, der er medlem hos det konfliktende forbund, får forbundet eksempelvis ikke meget ud af at strejke. Derfor søger man ofte at tvinge virksomheder til at indgå overenskomst ved at sprede konflikten til andre virksomheders levering af varer og tjenesteydelser mv. til den hovedkonflikt ramte virksomhed.

Det er i meget vidt omfang lovligt at iværksætte sympatikonflikter, hvor det eksempelvis bliver lovligt for medlemmerne af de sympatikonfliktende organisationer at vægre sig ved at udføre arbejde, der er bestemt for den hovedkonfliktramte virksomhed.

Der er dog både formelle og materielle betingelser, der skal være opfyldt.

Sympatikonflikter skal varsles på samme måde som hovedkonflikter.

Der stilles herudover krav om, at:

• Hovedkonflikten skal være lovlig (og iværksat)
• Sympatikonflikten skal forfølge et lovligt fagligt formål
• Sympatikonflikten må ikke være uproportionel
• Sympatikonflikten skal være egnet til at påvirke hovedkonfliktens udfald.

Det er i sidste ende Arbejdsretten, der fastsætter, om betingelserne er opfyldt.

Medlemsvirksomheder, som bliver ramt af et sympatikonfliktvarsel, opfordres til at henvende sig til Dansk Erhverv for at få hjælp til det videre forløb.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet