; ;

§ 55 – forsikring for mindre virksomheder

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. hele fraværsdag. Formålet med ordningen er at udligne de økonomiske konsekvenser af sygefravær i virksomheder med få ansatte.

Guide

Optagelse

Forsikringen administreres af Udbetaling Danmark.

Det er virksomhedens lønsum, der er afgørende for, om virksomheden kan optages i ordningen. Din virksomheds samlede lønudgift det foregående år må således ikke overstige 1.750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge. I 2024 kan der ske optagelse i ordningen, hvis lønsummen ikke oversteg kr. 8.216.250 i 2023.

Det er derudover en betingelse, at virksomheden har et aktivt SE-/CVR-nummer.

Du kan tilmelde din virksomhed på virk.dk.

Udelukkelse

Hvis virksomhedens lønsum oversteg kr. 10.141.200 i 2023, vil virksomheden blive udelukket af ordningen i 2024 ved udgangen af den måned, Udbetaling Danmark får kendskab til stigningen.

Andre relaterede guides i temaet