§ 55 – forsikring for mindre virksomheder

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. hele fraværsdag. Formålet med ordningen er at udligne de økonomiske konsekvenser af sygefravær i virksomheder med få ansatte.

Guide

Optagelse

Forsikringen administreres af Udbetaling Danmark.

Det er virksomhedens lønsum, der er afgørende for, om virksomheden kan optages i ordningen. I 2017 kan der ske optagelse i ordningen, hvis lønsummen ikke oversteg 7.428.750 kr. i 2016.

Det er derudover en betingelse, at virksomheden har et aktivt SE-/CVR-nummer.

Du kan tilmelde din virksomhed på virk.dk.

Udelukkelse

Hvis virksomhedens lønsum oversteg 9.169.200 kr. i 2016, vil virksomheden blive udelukket af ordningen i 2017 ved udgangen af den måned, Udbetaling Danmark får kendskab til stigningen.

Andre relaterede guides i temaet