Klage og aktindsigt

Når du som arbejdsgiver modtager en afgørelse fra kommunen, hvor kommunen giver afslag på sygedagpengerefusion, har du ret til aktindsigt i sagen. Du kan også klage over kommunens afgørelse, hvis du ikke er enig.

Guide

Kommunens sagsbehandling

Før kommunen træffer en afgørelse om afslag på refusion eller ophør af refusion, skal både medarbejderen og virksomheden partshøres. Ved en partshøring får virksomheden mulighed for at komme med sit indlæg til sagen.

Når du som arbejdsgiver har modtaget en afgørelse om afslag på refusion eller ophør af refusion, har du mulighed for at klage over afgørelsen.

Frister for klagen

Klagen skal indgives til kommunen senest 4 uger, efter at afgørelsen er truffet.

Overholdes fristen ikke, vil klagen som udgangspunkt blive afvist.

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede guides i temaet