Forlængelsesmuligheder

Når din medarbejder har været syg i 22 uger inden for 9 måneder, overgår medarbejderen til jobafklaringsforløb med lavere refusion, medmindre en af forlængelsesmuligheder er opfyldt. Her kan du læse om overgangen til jobafklaringsforløb og de forskellige forlængelsesmuligheder.

Guide

Hvornår?

Når din medarbejder har været syg i 22 uger inden for 9 måneder, skal kommunen vurdere, om medarbejderen opfylder en af forlængelsesmulighederne. Hvis en af forlængelsesmulighederne er opfyldt, har medarbejderen stadig ret til sygedagpenge, og du vil derfor fortsat få refusion på sygedagpengeniveau, når du betaler løn under sygdom.

Hvis din medarbejder derimod ikke opfylder en af forlængelsesmulighederne, overgår medarbejderen til et jobafklaringsforløb. Under jobafklaringsforløbet har medarbejderen ret til ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Hvis du betaler løn under sygdom, nedsættes din refusion derfor tilsvarende.

Du kan finde satserne under jobafklaringsforløb i Dansk Erhvervs Vejledning om sygedagpenge og refusion.

Andre relaterede guides i temaet