Hvor meget har virksomheden ret til i refusion?

Hvad er sygdagpengesatsen? Hvordan beregnes refusion? Hvilken refusion får du, hvis din medarbejder har flere arbejdsgivere? Hvilken refusion kan du få, hvis medarbejderen er deltidssygemeldt?

Guide

Satser

I 2022 kan refusionen maksimalt udgøre 120,68 kr. pr. time eller 4.465 kr. pr. uge.

Satserne ændres hvert år i januar måned.

Hvis medarbejderen er i jobafklaringsforløb, er satserne lavere. Du finder satserne under jobafklaringsforløb i Dansk Erhvervs Vejledning om sygedagpenge og refusion.

Andre relaterede guides i temaet