Gemt

Grøn omstilling

Regionale indkøb kan være en katalysator for grøn vækst og skubbe Danmark i retning af en grønnere fremtid. Det kan eksempelvis gøres ved klart at prioritere grønne hensyn i indkøb, at fokusere på den totale omkostning ved nyanlæg og gennem samarbejdet med det private.

​​Klimaproblemerne er globale, men løsningerne er i høj grad også lokale. Regionerne kan være en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling, og være en medspiller, som trækker i den rigtige retning til gavn for borgere og virksomheder. 

Danske virksomheder er i front globalt – ikke bare når det kommer til vind, men også nye og alternative grønne og klimavenlige løsninger. Dermed er den grønne omstilling med til at skabe jobs, ligesom den har stor betydning for økonomi og konkurrencekraft. 

Regionerne kan understøtte lokal vækst og jobskabelse ved at gå forrest i klimakampen med ambitiøse grønne mål, at stille klimakrav til indkøb, at fremme elektrificering af samfundet og at understøtte udviklingen af klimavenlige bioteknologiske alternativer til plastik, pesticider og animalsk protein. 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets regioner.

Grøn omstilling

 • Samlet køber regionerne årligt ind for ca. 75 mia. kroner.
 • 33 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer efterspørger fokus på grønne løsninger ved udbud.

Dansk Erhvervs anbefalinger til regionerne

Regionerne skal sikre klare klimaplaner 

 • Regionerne skal deltage aktivt i klimapartnerskabet DK2020mellem KL, Regionerne og Realdania.
 • Der skal sættes ambitiøse mål for, hvornår regionen skal være CO2- eller klimaneutral.
 • Der skal indtænkes bæredygtighed i planlægningen fra byggeri til operationer.


Regionen som drivkraft for den grønne omstilling 
 

 • Regionerne skal sætte klare mål for grønne hensyn ifm. indkøb.
 • Regionerne skal i indkøbsstrategierne sætte mål om at grønne krav skal indgå i halvdelen af alle udbud.
 • 50 pct. af udbud skal ske med totalomkostninger og funktionskrav i 2025.
 • Regionerne skal indgå i et nationalt samarbejde om udvikling af positivliste for klimastandarder og metoder til klimaberegninger
 • Nye biotek-løsninger skal afprøves i regionale udbud.


Grøn strøm og energieffektivitet drives frem regionalt 
 

 • Den regionale bilpark skal bestå af grønne biler.
 • Grønne transportformer skal favoriseres på offentlige p-pladser.
 • Man skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme fra virksomheder i regionen.
 • Nyanlæg skal bygges energi- og ressourceeffektivt.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til den grønne omstilling i regionerne nedenfor.

Klima og grøn omstilling

pdf

Download

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil