; ;

Gode råd om hjemmearbejde

Denne pjece giver et overblik over de arbejdsmiljøretlige regler, der gælder ved hjemmearbejde, når det arbejde, der udføres, er arbejde ved en skærm, fx almindeligt kontorarbejde såsom sagsbehandling, tekstlæsning eller datakonfiguration.

Gode råd om

Andre relaterede værktøjer