; ;

Betydningen af cybersikkerhed for udviklingen af kvanteteknologien
Med udviklingen af kvanteknologien medfølger desværre også en risiko for, at kvantecomputere bliver hacket af cyberkriminelle. Derfor afholdt Dansk Erhverv i samarbejde med IT-branchen konference den 3. oktober 2022, hvor rapporten 'Quantum-related cyber security in Denmark' blev lanceret. Rapporten er skrevet på baggrund af et fælles forskningsprojekt mellem Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, DTU, KMD, IMB og KPMG.

På konferencen fortalte Hans Jayatissa, digitaliseringsdirektør i KMD, om rapporten, og Thomas Kovsted, Country General Manager i IBM Danmark, forklarede om, hvordan cybertruslen er en naturlig følge af kvantecomputerens udvikling. Derudover holdt Ulrik Hoff, seniorrådgiver i kvanteteknologi på DTU, sammen med Bent Dalager, nordisk chef i KPMG NewTech, oplæg om et succesfuldt forsøg med kvantesikker dataoverførsel hos Danske Bank.   

Læs rapporten 'Quantum-related cyber security in Denmark' nedenfor.

imageg7rfm.png

 

Danish Quantum Community
Dansk Erhverv er en af de stiftende partnere i Danish Quantum Community. Foreningen samler gode kræfter fra erhvervsliv og forskning med et fælles ønske om at fremme forskning, udvikling og anvendelse af kvanteteknologi i Danmark.

Politisk fokus på kvanteteknologi i Danmark
Et af de ønsker Dansk Erhverv har luftet, er en national strategi for kvanteteknologi. Det arbejde er nu påbegyndt. Det ønske har vi bl.a. givet udtryk for i Altinget: Dansk Erhverv: Danmark skal satse på kvanteteknologi nu

Derfor er vi også godt tilfreds med, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i juni 2022 præsenterede en kortlægning af forskning på kvanteområdet. Kortlægningen viser, at dansk kvanteforskning er i top på en række områder og har stor international anerkendelse. Samtidig viser kortlægningen, at udviklingen af kvanteteknologien stadig er i en tidlig fase, og at det kræver satsning på grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og modning af lovende kvanteteknologier, for at kunne realisere teknologiens potentiale.

I Danmarks Digitaliseringsstrategi for 2022-2026 er der derudover lagt op til til en strategi for udbredelse af kvanteteknologi. Regeringen vil tage initiativ til at udarbejde en bred national strategi for erhvervslivets udvikling og kommercialisering, som skal sikre at de økonomiske gevinster ved teknologien kan høstes.

I Dansk Erhverv er vi meget glade for, at regeringen har lyttet til ønsket fra universiteter og virksomheder.

Behov for betydelige investeringer
Udvikling af kvanteteknologi vil få afgørende betydning for den måde, vi bruger teknologi på. I Danmark er vi i forvejen langt fremme på dette område, men vi risikerer at sakke bagud i forhold til andre lande, hvis ikke vi prioriterer kvanteteknologi med betydelige investeringer. Holland er et tydeligt eksempel på et land, som prioriterer at følge med udviklingen. Her er der lavet en national strategi, hvori der afsættes 700 millioner euro til området. I Tyskland og Frankrig er der annonceret nationale strategier, hvori der indgår massive investeringer på området, henholdsvis to milliarder euro over syv år og 1,8 milliarder euro over 5 år.

Læs mere: Dansk Erhverv og DTU: Danmark nøler med vigtige offentlige, digitale investeringer

Forslag om etablering af kvanteinfrastruktur i Danmark
For at vi i Danmark kan følge med udviklingen og ikke bliver hægtet af, er vi nødt til at handle nu. Derfor har Dansk Erhverv og DTU med støtte fra virksomheder og universiteter udarbejdet et forslag om at etablere en dansk infrastruktur for kvantekommunikation – konkret et nationalt optisk fibernetværk. Netværket skal fremme forskningen indenfor teknologien og skabe håndgribelige resultater til gavn for forskning og innovation allerede nu.

 

 

Forslag om etablering af dansk kvantenetværk

pdf

Download

Quantum related cyber security in Denmark

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Joen Magieres

Politisk konsulent