Gemt

Klima & grøn omstilling

Nyhed

KLIMA & GRØN OMSTILLING

Verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling

Danmark skal være verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling. På den måde kan vi være med til at løse klimaudfordringerne globalt, sikre ny vækst og placere Danmark som verdens førende grønne nation. 

Verdens bedste til at indfri potentialet
Dansk Erhverv har et mål om, at danske virksomheder skal være verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling.

Danmark og verden står over for store samfundsudfordringer. Den altoverskyggende er klimaet. Men klimakrisen er også en mulighed.

Danske virksomheder har altid haft evnen til at gøre forhindringer til forretninger. Og det kan de gøre igen. 

Med den rette politik og de rigtige løsninger er vi godt på vej mod nye eksporteventyr til gavn for Danmark og resten af verden. Det er virksomhederne, der gør det nemt at handle grønt, nemt at vælge den grønne transport, sikrer grøn opvarmning og en klimavenlig menu ved kasseapparatet.

Det er nu, vi skal gennemføre en grøn omstilling, der kan inspirere resten af verden.

Et væksteventyr
Hele verden forandres. Fra den måde vi transporterer os på, som vi handler ind på og den måde, vi producerer på.

Og mens vindmøllerne fortsat snurrer rundt om i verden, tager flere danske virksomheder fat for at skabe de næste innovative løsninger, der kan flytte verden.

Potentialet og mulighederne er med andre ord enorme. Virksomhederne har handlekraften. Men vi kan ikke indfri potentialet, hvis vi uhensigtsmæssigt begrænser virksomhedernes muligheder.

I Dansk Erhverv mener vi, at vækst og grøn omstilling er hinandens forudsætning.

Danmark kan og skal gennemføre den grønne omstilling og samtidig skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

DANSK ERHVERV ARBEJDER FOR

Grøn skatteform
Grøn skattereform, der lemper erhvervsbeskatning. En reform, der gør det dyrere at udlede drivhusgasser ved en stigende drivhusgasafgift frem mod 2030, og samtidig billigere at drive virksomhed ved en lempet erhvervsbeskatning. Læs mere om vores forslag her - præsenteret 21. september 2020. 

Grønt offentlig-privat samarbejde
Det offentlige indkøb på 380 mia. kr. årligt skal målrettes udvikling og skalering af grønne løsninger, og styres af et overordnet mål om reduktion af den offentlige sektors klimabelastning på 70 pct. i 2030.

Danmark som hub for udvikling og skalering af bio-solutions
Bioteknologiske klimaløsninger har et globalt markedspotentiale frem til 2030 som overstiger vindenergi i dag. Vi skal udvikle vores danske styrkeposition til nye jobs og mere eksport af grønne løsninger.   

Det ægte grønne valg skal være det nemme valg ved at fjerne barrierer for nye grønne løsninger og en troværdig grøn forbrugskommunikation, der er til at forstå. Klimaeffekten skal måles globalt – det er underordnet, om udledningen finder sted i Brande eller Bangladesh.

SAMFUNDSUDFORDRING

Klimakrise

Vi har i Danmark haft økonomisk vækst siden 1990 uden at øge energiforbruget. Samtidig med at andelen af den energi vi anvender i dag i langt højere grad udgøres af vedvarende energi fra blandt andet vind og sol. Med andre ord så er vores økonomi vokset med ca. 60 pct., mens vores totale energiforbrug har været konstant. Det er et klart tegn på, at Danmark har evnet at bryde med den negative kobling, der tidligere været mellem økonomisk vækst og energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

I 2030 skal Danmark reducere CO2 udslippet med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Vi når en 44 pct. reduktion i 2030 med de allerede vedtaget politiske tiltag. Der udestår en kæmpe opgave for at nå de resterende 26 pct. Det vil kræve store investeringer i grønomstilling. Og det haster.    

Selvom de danske udledninger er meget små i forhold til verdens totale drivhusudledninger og kun udgør 0,1 pct. af det samlede udslip i verden, er Danmarks indsats for at blive et klimaneutralt samfund inden 2050 vigtigt.

Vi skal inspirere resten af verden. Og vi skal vise vejen, sådan at verden vil købe vores løsninger og vores teknologi. Et godt eksempel er vindteknologi. Frem mod 2030 mangler Danmark at reducere vores CO2-udledning med 20 mio. tons. Til sammenligning har dansk vindmølleteknologi reduceret 600 mio. tons i hele verden.

Brug handlekraften, Danmark

Vi skal ikke erobre hele verden. Men vi skal handle nu, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd og sammenhængskraft. Her kan du se og læse og mere om vores nye kampagne.

Kontakt os

Vil du vide mere om dagsordenen Klima & grøn omstilling?