; ;

Indhold

Nyheder Kurser og events Analyser om engroshandel Kontakt os Agendaer Nyhedsbrev

Nyheder

Engrossektoren skaber stor værdi for Danmark 

Danske Erhverv repræsenterer et bredt udsnit af handelsvirksomheder med salg til professionelle. Det er virksomheder, der hver dag holder tusindvis af danskere i beskæftigelse og bidrager betydeligt til den økonomiske vækst i Danmark. I Dansk Erhverv arbejder vi for at skabe mere opmærksomhed om handelsvirksomhedernes betydning og vi kæmper for bedre rammevilkår, som kan understøtte virksomhedernes fremtidige udvikling og vækst.  

Vidste du, at engrossektoren...

..beskæftiger mere end 167.000 ansatte i 2022? 
..omsætter for 916 mia. kr. årligt? 
..eksporterede for 342 mia. kr. i 2021? 

Dyk ned i flere spændende tal på Dansk Erhvervs Engrosbarometer 

Den stille pige i klassen?  

Engrosbranchen finder vi ofte i periferien af den offentlige bevågenhed. De rammes både hårdt og bredt af lovgivning i form af produktsikkerheds-, mærknings-, fødevare-, miljø-, arbejdsmiljø- dokumentationskrav. Og de står med rekrutteringsudfordringer, fordi de unge mennesker kigger andre veje, når de vælger karrierevej. Alligevel knokler de ufortrødent på og vi hører dem sjældent råbe op i den offentlige debat, når der debatteres rammevilkår. 

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er noget at kæmpe for. Og så meget desto vigtigere er det, at Dansk Erhverv forfølger følgende overordnede fokusområder: 

1) Fair, lige konkurrence 

Dansk Erhverv arbejder for at sikre fair konkurrencevilkår og gennemsigtighed for engrosvirksomhederne. Det handler om at sikre et velfungerende indre marked og, at de danske virksomheders konkurrenceevne ikke skades af uhensigtsmæssig national særlovgivning, uens håndhævelse af regulering eller af virksomheder eller online markedspladser fra 3. lande, der ikke lever op til lovgivningen uanset om det er ift. produktsikkerhed, moms eller andet. Læs mere i Dansk Erhvervs policy notat om Markedsovervågning.

Mange handelsvirksomheder sælger til det offentlige og det er er afgørende vigtig, at der er tages fat på nogle af de helt centrale udfordringer på udbudsområdet, bl.a. behovet for mere gennemsigtighed, når et udbud annulleres, eller når ordregivere udbyder rammeaftaler. Læs mere om Dansk Erhvervs arbejde med udbud.  

2) Det skal være lettere at drive virksomhed  

Det danske velfærdssamfund står på et fundament af den vækst og velstand, der skabes i de danske virksomheder. Derfor er det vigtigt, at det er så let som muligt at drive virksomhed i Danmark. 

Det høje samlede skatte- og afgiftstryk og det, at skatteafregningen i det komplekse danske skattesystem er for besværlig og ressourcetung for virksomhederne, efterlader dem i en dårlig position i den globale konkurrence og påvirker vækstmulighederne.

Engrosvirksomhedernes vækstmuligheder svækkes også af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne går alt for ofte forgæves, når de vil rekruttere nye medarbejdere og de rette medarbejdere. Derfor efterspørger Dansk Erhverv en politisk indsats, der kan sikre fremtidens arbejdskraft. Dansk Erhverv mener, at der er behov for: 

At lette Adgangen til udenlandsk arbejdskraft. 
At afhjælpe manglen på faglærte ved At styrke erhvervsuddannelserne.   

3) Digitalisering 

Engrosvirksomhederne står, på lige fod med Dansk Erhvervs øvrige medlemmer, midt i en digital transformation, hvor evnen og viljen til at udnytte digitale muligheder og ny teknologi kan have stor betydning. Derfor er den digitale dagsorden en høj prioritet i Dansk Erhverv. 

Vi udarbejder blandt andet en lang række Analyser om e-handel, der kan danne baggrund for nye initiativer og beslutninger.
Vi afholder løbende Webinarer og kurser om e-handel, B2B, persondata, kunstig intelligens og mange andre relevante emner. 
Desuden afholdes hvert år en stor E-handelskonference B2B

4) Bæredygtighed og grøn omstilling 

Flere og flere danske virksomheder møder krav til bæredygtighed og grøn omstilling i flere led af deres værdikæde og forretning. Derfor orienterer og inddrager vi handelsvirksomheder i udarbejdelsen af kommende regulering indenfor klima, miljø og CSR og fødevarer 

Dansk Erhverv guider og hjælper engroshandlen med at komme videre med den grønne omstilling – ift. rapportering, produktregulering, plastik, krav til design af produkter og emballager, certificeringer og mærkningsordninger, tekstiler, byggevarer, genanvendelse, kemikalier, fødevarer og meget mere.  

Desuden arbejder Dansk Erhverv med fokus på den grønne omstilling i offentlige indkøb, hvor også handelsvirksomhederne spiller en væsentlig rolle. Den offentlige indkøbsmuskel er ganske betydelig og Dansk Erhverv mener, at den offentlige sektor herigennem bør påtage sig sin rolle som en vigtig drivkraft for den grønne omstilling ved for eksempel at lave fælles klimamål for offentlige indkøb og inddrage miljø- og klimakrav som konkurrenceparametre i offentlige udbud. Læs mere om Dansk Erhvervs arbejde for grønnere offentlige indkøb. 

Brug for rådgivning? 

Dansk Erhverv tilbyder rådgivning til medlemmer inden for en bred palette af emner, fx markedsføring, salgs-og leveringskontrakter, persondata, udbud – se mere om Dansk Erhvervs rådgivning

På agendaen lige nu