; ;
Gemt

Vi skal være verdens bedste land at drive virksomhed i

Hvordan styrker vi erhvervslivets vilkår, så vi kan sikre velstand og velfærd? Der er behov for et nyt fokus på alt det, vi skal leve af i fremtiden.

Nyhed

08. september 2020

Af Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv 

Politik skal selvfølgelig handle om, hvordan vi som samfund fordeler værdierne – og i sidste ende hvordan vi udmønter velfærden. Men politik skal også handle om, hvordan vi tjener pengene, der skal finansiere den. 

Derfor lancerer vi nu i Dansk Erhverv en ny vision: Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det skal vi for at sikre fortsat velstand og muligheden for som samfund at kunne tilbyde verdens bedste velfærd. 

Sammen med visionen rækker vi hånden ud til beslutningstagerne og samfundet. Vi ønsker et opgør med dem og osFor verdens bedste erhvervsklima, velstand og velfærd er ikke hinandens modsætninger – tværtimod.  

Et sundhedsvæsen, der giver de bedste, innovative behandlinger, er afgørende for danskernes livskvalitet, trivsel og arbejdsevne. Og når vi er trygge ved, at vores forældre har en værdig alderdom, kan vi trygt gå på arbejde 

Vores velstand og velfærd kommer under pres  
Vi står som samfund over for store udfordringer, der presser vores velstand og velfærd. 

De økonomiske konsekvenser som følge af corona-krisen, et velfærdssamfund under pres, globaliseringen, tech-kapløbet og klimakrisen vil vende op og ned på verdensordenen – og på vilkårene for det danske samfund, som vi kender det. 

Men hvordan gør vi forhindringerne til forretninger?  

Det er tid til at handle – og det er derfor vigtigere end nogensinde, at vi står sammen om at finde de rette og ikke mindst kloge løsninger. Vejen dertil er ikke let og kræver en klar vision for dansk erhvervsliv. Der er behov for en plan, der for en gangs skyld ikke må blive til et spørgsmål om vækst eller velfærd – os eller dem.  

Derimod mangler vi en plan, der bygger på en velfunderet politisk og samfundsmæssig bevidsthed om, at erhvervsliv, civilsamfund og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger.  

Men først og fremmest er der behov for, at vi får identificeret de svage rammevilkår og de udfordringer, vi skal løse. Vi skal identificere, hvilke barrierer der hindrer Danmark i at indfri sit potentiale.  

’Dem og os’ 
En af de store barrierer er tankegangen om dem og oshvor det offentlige og private er hinandens modsætninger.  

For når det offentlige, civilsamfundet og det private ikke samarbejderbliver det svært for Danmark at løse de store samfundsudfordringer 

Der er ikke tid eller råd til grøftegravning. 

Derfor vil Dansk Erhverv have et opgør med dem og os. Et tæt samarbejde mellem det offentlige og private i Danmark er afgørende for Danmarks sammenhængskraft, kvaliteten af velfærden og virksomhedernes udviklingsmuligheder. 

For velstand, sundhed og velfærd er hinandens forudsætninger – ikke modsætninger. 

Vi skal være verdens bedste 
Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. 

Vi er godt på vej, men samfundsudfordringerne og den internationale konkurrence vil presse os de kommende år. 

Danmarks økonomi er lille og åben, og den danske velstand og danske styrkepositioner er i høj grad opnået på baggrund af international samhandel.  

Men konkurrencen i verden er hård, og kampen for at tiltrække virksomheder og investeringer har aldrig været mere intens. Og oven på den verdensomspændende pandemi er ét sikkert: Alverdens lande vil arbejde målrettet for at blive attraktive steder at drive virksomhed.  

Skal vi indfri Danmarks potentiale og sikre vores velstand, er det derfor af afgørende betydning, at de danske virksomheder har de rette betingelser for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.   

Dansk Erhverv ønsker at styrke erhvervslivets stemme. Vi rækker ud efter debatten og dialogen om, hvordan vi på bedst mulig måde sikrer velstand og velfærd i fremtiden.