; ;

Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage, der kommer ud over ferielovens 5 ugers ferie. Feriefridage er ikke reguleret af ferieloven, men af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale.

Guide

Feriefridage efter en kollektiv overenskomst

Hovedparten af Dansk Erhvervs overenskomster giver ret til 5 feriefridage enten pr. ferieår, pr. ferieafholdelsesperiode eller pr. kalenderår. Det er sædvanligvis en betingelse for at have ret til feriefridage, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i 9 måneder.

Eksempel - Dansk Erhvervs butiksoverenskomst med HK Handel
En medarbejder tiltræder en stilling den 1. december 2020. Ansættelsesforholdet er omfattet af butiksoverenskomsten, der efter 9 måneders ansættelse, giver ret til 5. feriefridage pr. ferieår. Pr. 1. september 2021 har medarbejderen ret til 5 feriefridage, som medarbejderen kan bruge inden den 31. december 2022.

 

Bemærk at der for medarbejdere der opnår 9 måneders ansciennitet på et tidligere tidspunkt, kan gælde en særlig overgangsordning, ligesom der kan gælde andre frister og regler på øvrige overenskomstområder. 


Hvis en medarbejder ikke arbejder på fuld tid, vil der som udgangspunkt skulle ske en forholdsmæssig beregning.

På nogen overenskomstområder omregnes og afholdes feriefridagene som timer. Det betyder, at en medarbejder, der arbejder på fuld tid have ret til 37 feriefritimer, mens en medarbejder, der arbejder 20 timer om ugen, vil have ret til 20 feriefritimer.

Andre relaterede guides i temaet