; ;

Ferie når ansættelsesforholdet ophører

Her kan du læse om muligheden for at varsle ferie i opsigelsesperioden, og om hvad der skal ske med den ferie, som medarbejderen ikke når at holde før fratrædelsen.

Guide

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis du opsiger en medarbejder, kan du i visse tilfælde varsle, at medarbejderen skal holde ferie i opsigelsesperioden. Adgangen til at varsle ferie afhænger af, om der er tale om hoved- eller restferie.

De 5 ugers ferie opdeles i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie.

Andre relaterede guides i temaet