; ;

Ferielovsændringen pr. 1. september 2020

Her kan du læse nærmere om overgangen fra den gamle ferielov til den ferielov, der gælder i dag.

Guide

Ikrafttrædelse og overgangsordning

Den gældende ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, men ferierettighederne blev påvirket allerede fra den 1. september 2019 på grund af overgangsordningen. Overgangsordningen indebærer, at ferie, optjent i perioden fra den 1. september 2019 - 31. august 2020, blev indefrosset og ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Dette er dog blevet modificeret af, at medarbejderne i 2020 kan få udbetalt op til 3 ugers indefrossen ferie pga. corona-situationen.

Overgangsordningen sikrer, at medarbejderen kan afholde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret samtidig med, at arbejdsgiverne undgår at udbetale op til ti ugers ferie på et enkelt år.

Dansk Erhverv har udarbejdet et notat, der gennemgår reglerne i overgangsordningen, og hvordan de praktisk skal håndteres.

Andre relaterede guides i temaet