; ;

Diversitet og inklusion

Guide til politik for kønsbalance og mangfoldighed

Denne guide er et dokument, der kan hjælpe din virksomhed i gang med at udarbejde en politik for kønsbalance og mangfoldighed. I guiden præsenteres en række inspirerende forslag, der kan understøtte jeres udvikling af en skræddersyet politik og måltal. 

Guiden findes i to versioner:
Den ene er henvendt til rapporteringspligtige virksomheder og selskaber, der søger compliance ÅRL § 107d om mangfoldighedspolitik – og ÅRL § 99b samt Selskabsloven § 139c om måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i øverste ledelsesorgan. Og guiden findes også på engelsk.  

Den anden er henvendt til virksomheder uden for disse rapporteringskrav - en såkaldt SMV-version - der rummer vejledning til udarbejdelse af en mindre omfattende virksomhedspolitik for kønsbalance og mangfoldighed.  

Læs meget mere og download de to guides her: Her er forslag til din politik for kønsbalance og mangfoldighed

Få mere viden

Gode råd om at undgå diskrimination

pdf

Download

Pride Week: Skab et mangfoldigt arbejdsklima

Kom med til webinar

Dansk Erhverv faciliterer en række webinarer og andre arrangementer, som giver ny viden, inspiration og vejledning til at klæde virksomheden på i den grønne omstilling: Fra de kommende lovkrav om rapportering, til hvordan du kan gøre den grønne dagsorden til en del af din forretning, eksempelvis når det handler om strategi, finansiering eller kommunikation. Vi har sat nogle af landet fremmeste specialister, rådgivende aktører og virksomheder i scene til at vejlede og inspirere dig og din virksomhed i de konkrete arrangementer.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

Souschef, CSR-chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Isabella Sønder Raxner

CSR-konsulent