; ;

27. november 2023

I brevkassen besvarer Dansk Erhvervs advokater et aktuelt personalejuridisk spørgsmål. Denne gang om udbetaling og/eller overførsel af ikke afholdte feriedage.

Af Martine Kiding, ansættelsesretschef og advokat, Dansk Erhverv
og Laura Hein, chefkonsulent og advokat, Dansk Erhverv

Kære brevkasse
Flere medarbejdere i min virksomhed har ikke holdt alle deres feriedage i nuværende ferieafholdelsesperiode, som slutter den 31. december 2023.

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg gerne vil have, at mine medarbejdere holder feriedagene?

Hvad sker der med feriedagene, hvis ikke de er afholdt inden 31. december?

Skal feriedagene udbetales, eller kan jeg lave aftaler med mine medarbejdere om overførsel af feriedagene?

Venlig hilsen

Kathrine


Kære Kathrine

Tak for dit spørgsmål. Ferieafholdelsesperioden er ved at være slut, og du skriver, at flere af dine medarbejdere stadig har feriedage til gode. Det er nu, du skal aftale afholdelse af feriedagene med dine medarbejdere eller varsle dagene til afholdelse. Restferie kan varsles til afholdelse med en måneds varsel.

Ikke-afholdt ferie under 4 uger
Du spørger, hvad der sker med medarbejdernes feriedage, som ikke er afholdt inden 31. december 2023. I ferieåret fra 1. september 2022 til 31. august 2023 har medarbejderne optjent fem ugers ferie. Medarbejderne skal holde minimum fire uger af denne ferie i indeværende ferieafholdelses-periode fra 1. september 2022 til 31. december 2023.

Hvis du har medarbejdere, som ikke har afholdt fire ugers ferie inden 31. december 2023, så mister medarbejderne retten til denne ferie – og du skal sørge for, at feriedagene afregnes til Arbejdsmarkedets feriefond eller anden tilsvarende privat feriefond.

Medarbejdere, der er feriehindret
Hvis du har medarbejdere, som ikke har mulighed for at holde deres resterende feriedage på grund af en lovlig feriehindring frem til 31. december 2023, så skal du sørge for, at feriedagene overføres til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det gælder dog ikke den femte ferieuge (ferie udover fire uger), som skal udbetales til medarbejderen senest 31. marts 2024, medmindre du laver en aftale om overførsel, se om ferieoverførsel nedenfor. Hvis feriehindringen skyldes sygdom eller barsel, kan medarbejderen vælge at få den overførte ferie udbetalt, hvis feriehindringen fortsat består ved udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Udbetaling eller overførsel af femte ferieuge?
Hvis det ikke er muligt for medarbejderne at holde den femte ferieuge (ferie udover fire uger) inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023, så er udgangspunktet, at du skal sørge for, at ferien bliver udbetalt til medarbejderne senest den 31. marts 2024.

Dette gælder også, hvis du har medarbejdere, som har overført ferie fra tidligere ferieår, og derfor har mere end den femte ferieuge tilbage. Hvis du ikke ønsker at udbetale feriedagene, skal du senest den 31. december 2023 lave en aftale med dine medarbejdere om, at feriedagene overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Det er en betingelse for overførsel af feriedagene, at du laver en skriftlig aftale med medarbejderen senest 31. december 2023. Du skal være opmærksom på, at der er i kollektive overenskomster, kan være regler om overførsel af ferie, for eksempel begrænsninger i hvor mange feriedage, der kan aftales overført.

Fik du læst?