; ;

Børns sygdom

De fleste overenskomster giver ret til fravær ved barnets første sygedag. Få overblik over, hvornår din medarbejder har krav på fravær, hvor længe fraværet må vare, og hvornår du skal betale løn under fraværet.

Guide

Hvornår har medarbejderen ret til barns første sygedag?
Din medarbejder har ret til fravær på barnets første sygedag, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der giver ret til det. Overenskomsternes regler kan variere.

På mange overenskomstområder vil retten til fravær forudsætte, at barnet er hjemmeboende og under 14 år. Det er ofte et krav, at medarbejderen opfylder et anciennitetskrav, f.eks. 6 måneders ansættelse i din virksomhed.

Andre relaterede guides i temaet