Fravær af særlige familiemæssige årsager

Din medarbejder kan have ret til fravær af tvingende familiemæssige årsager (force majeure), f.eks. ved sygdom eller ulykke. Her får du et overblik over hvornår og hvor længe, betalingen under fraværet og beskyttelsen mod opsigelse.

Guide

Hvornår har medarbejderen ret til fravær?
Der skal være tale om en ekstraordinær situation, hvor medarbejderens fravær er nødvendigt på grund af tvingende familiemæssige årsager.

Det kan f.eks. være tilfældet, når et familiemedlem kommer ud for en trafikulykke, eller når et af medarbejderens børn kommer til skade i skolen eller daginstitutionen.

Andre relaterede guides i temaet