; ;

Barns indlæggelse på hospital

Mange overenskomster giver ret til fravær, hvis din medarbejder skal indlægges på hospitalet sammen med sit barn. Her får du et overblik over reglerne.

Guide

Hvornår har medarbejderen ret til orlov?
De fleste overenskomster indeholder regler om, at medarbejderen kan få frihed fra arbejdet, hvis medarbejderen skal indlægges på hospitalet med et sygt barn. Friheden gælder også, hvis indlæggelsen sker i hjemmet.

I mange overenskomster forudsætter retten til fravær, at barnet er under 14 år, og at medarbejderen har en vis anciennitet i din virksomhed, f.eks. 9 måneder.

De fleste overenskomster har fastsat et loft over det antal dage, der kan gives frihed pr. barn. Nogle overenskomster har f.eks. et loft på fem dage og andre en uge inden for en 12 måneders periode.

Friheden ydes typisk kun til den ene af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet.

Skal medarbejderen have løn under fraværet?
Friheden ydes normalt med fuld løn, men i de forskellige overenskomster kan der være fastsat et maksimum på betalingen.

 

Andre relaterede guides i temaet