; ;

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Din medarbejder kan have ret til orlov for at passe en nærtstående med et handicap eller en alvorlig sygdom. Her får du et overblik over hvornår og hvor længe, om der er krav på løn under fraværet og beskyttelsen mod opsigelse.

Guide

Hvornår har medarbejderen ret til orlov?
Ret til orlov forudsætter, at medarbejderen ansættes af kommunen til at passe den nærtstående efter servicelovens § 118.

Formålet med orloven er at give medarbejderen mulighed for at blive ansat hos kommunen til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Andre relaterede guides i temaet