; ;

Besøg af Arbejdstilsynet

Alle virksomheder med medarbejdere kan få besøg af Arbejdstilsynet. Læs her, hvordan du bedst forbereder dig på et tilsynsbesøg.

Guide

Tilsynsbesøg

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet har ret til at komme på besøg på jeres virksomhed, hvilket betyder, at I skal give Arbejdstilsynet adgang til jeres virksomhed, selv når besøget kommer ubelejligt.

Jeres virksomhed har ret til at blive hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for jer. Dansk Erhverv anbefaler, at I altid beder om at blive hørt skriftligt uanset om der er en ledelsesrepræsentant til stede under tilsynsbesøget eller ej. Dermed får I mulighed for at komme med bemærkninger til de arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet påpeger.

Hvis I ikke er enige i Arbejdstilsynets afgørelse, kan I klage over den. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at I har modtaget vores afgørelse. Dansk Erhverv fører klagesager for Full-service og Arbejdsgivermedlemmer af Dansk Erhverv og du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du gerne vil drøfte et påbud med os.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Dog har klager over strakspåbud og forbud ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhvervs hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet