; ;

Fysisk arbejdsmiljø

I denne guide finder du vejledning om, hvordan du som arbejdsgiver overholder dine forpligtelser i forhold til at skabe de rigtige rammer for det fysiske arbejdsmiljø. I guiden finder du vejledning til løft og anden manuel håndtering, regler for stoffer og materialer, arbejdsstedets indretning og regler for personlige værnemidler.

Guide

Løft og arbejdsstillinger

Arbejde med løft og anden manuel håndtering skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at arbejdet udføres forsvarligt i overensstemmelse med reglerne, og at dine medarbejdere, som udfører arbejdet, er instrueret i at udføre det forsvarligt. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger, der imødegår risikoen.

På branchefællesskabernes hjemmesider kan du finde vejledning og information om, hvordan arbejde med manuel håndtering kan håndteres hensigtsmæssigt i den respektive branche. Se eksempelvis mere på www.bfahandel.dk.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhvervs hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet