; ;

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at der på alle virksomheder skal være samarbejde mellem de ansatte og ledelsen om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Guide

Skal I have en arbejdsmiljøorganisation?

På alle virksomheder med mellem 10 og 34 ansatte skal der være en arbejdsmiljøorganisation i et niveau. Hvis der på jeres virksomhed er 35 eller flere ansatte, skal jeres arbejdsmiljøorganisationen være i to niveauer.

En arbejdsmiljøorganisation i et niveau består af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter og en eller flere udpegede arbejdsledere med arbejdsgiver eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på vegne af arbejdsgiveren, og Dansk Erhverv anbefaler derfor, at den øverste ledelse altid er repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen. Formanden kan fungere som både formand og repræsentant for arbejdslederne.

En arbejdsmiljøorganisation i to niveauer består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt et eller flere udvalg. Det betyder, at I skal etablere en eller flere arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af én udpeget arbejdsleder og én valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsgiver eller dennes repræsentant, som er formand for udvalget, og arbejdsmiljøgruppens eller arbejdsmiljøgruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig to medlemmer og arbejdsmiljølederne i arbejdsmiljøgrupperne mellem sig to medlemmer til arbejdsmiljøudvalget.

I kan finde mere information om, hvem der skal tælles med i opgørelsen over antallet af ansatte, hvad der er henholdsvis arbejdsmiljøgruppernes og arbejdsmiljøudvalgets opgaver samt, hvem der kan stemme til valget og stille op som arbejdsmiljørepræsentant, i vores pjece 'Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen'.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhverv hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet