; ;

Psykisk arbejdsmiljø

Du har som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at dine medarbejdere ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø er karakteriseret ved enten direkte eller indirekte at være knyttet til den enkeltes arbejdsforhold. Det vil sige, at forholdet typisk har sit udspring i arbejdsprocessen, arbejdsmetoden, de anvendte produkter eller de fysiske rammer for udførelsen af arbejdet.

Guide

Arbejdstilsynet fører tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet kan kun føre tilsyn med og afgive påbud om problemer relateret til det psykiske arbejdsmiljø, som direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion.

Det betyder, at Arbejdstilsynet kan og skal føre tilsyn med følgende forhold:

  • Stor arbejdsmængde eller tidspres
  • Vold og trussel om vold
  • Traumatiske hændelser
  • Høje følelsesmæssige krav
  • Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte tidspunkter
  • Fysiske forhold, fx arbejdsstedets indretning, støj temperaturer
  • Isoleret arbejde
  • Ensidigt belastende arbejde
  • Mobning og chikane

Find yderligere information og vejledninger hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Her vælger du dét branchefællesskab, som dækker din branche.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhvervs hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet