; ;

Skærm- og hjemmearbejde

I denne guide finder du vejledning om, hvordan du som arbejdsgiver overholder dine forpligtelser i forhold til at skabe de rigtige rammer for ansatte, der arbejder ved en skærm eller arbejder hjemme. I guiden finder du vejledning til kontorarbejdspladsen, hjemmearbejdspladsen og skærmbriller.

Guide

Kontorarbejdsplads

På kontorarbejdspladser arbejder de ansatte ofte en stor del af tiden ved en computerskærm. Det er vigtigt at sørge for god indretning af skærmarbejdspladsen samt variation og bevægelse i arbejdet. Det gælder om at bruge forskellige arbejdsredskaber, skifte arbejdsstillinger foran computeren og skifte mellem arbejdsopgaverne.

Indretning af skærmarbejdspladsen
Hvad angår indretningen af skærmarbejdspladsen har placering af bord, stol, skærm og tastatur betydning for, at den ansatte ikke oplever gener i arme og skuldre som følge af arbejdet ved computeren – lige som bevægelse og variation i arbejdet medvirker til at undgå gener.

BFA Kontor har udarbejdet en branchevejledning om ”Arbejde ved computer – sådan sikrer I god indretning og variation i arbejdsstillinger ved computerarbejde”

En Branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste arbejdsmiljøsituationer inden for det pågældende område. En branchevejledning har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Hvad siger loven om indretning af skærmarbejdspladsen?
På BFA Kontors hjemmeside findes et antal forskellige faktaark, der hurtigt giver et overblik over de arbejdsmiljøforhold, der skal være styr på, når der arbejdes på en kontorvirksomhed. Dette kan fx være arbejdsmiljøforhold som computerskærm, arbejdsborde og lysforhold. 

Faktaarkene er opdelt efter ”Det siger loven”, ”Hvad kan arbejdsgiveren gøre", ”Hvad kan den enkelte gøre”, samt ”Lovgrundlag”.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhvervs hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet