; ;

Unge ansatte under 18 år

For unge under 18 år gælder en række skærpede arbejdsmiljøkrav. Som arbejdsgiver skal du derfor blandt andet være opmærksom på de unges arbejdstider, hvilket arbejde du sætter de unge til at udføre, og at der bliver givet en grundig oplæring og instruktion.

Guide

Unge ansatte under 18 år

Børn og unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover er bl.a. arbejdsopgaver - herunder brug af maskiner, stoffer og materialer og løft, træk og skub – arbejdstid, og arbejdstidens placering alenearbejde og pengetransport reguleret særskilt i bekendtgørelsen om unges arbejde for børn og unge under 18 år.

Hvad de unge må, og hvor længe de må arbejde, afhænger af den unges alder og uddannelsessituation. Der sondres mellem tre grupper.

  • Børn under 13 år
    De må slet ikke udføre arbejde, men kan efter ansøgning til politiet få tilladelse til at deltage eller medvirke i kulturelle eller lignende aktiviteter
  • 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige (det vil sige dem, der endnu ikke har færdiggjort 9. klasse)
    De må kun udføre lettere arbejdsopgaver. En udtømmende liste over, hvilke arbejdsopgaver de helt unge må beskæftige sig med, finder du i bilag 7 i bekendtgørelsen om unges arbejde.
  • Unge, der er fyldt 15 år, og som har afsluttet 9. klasse
    De må som udgangspunkt udføre alle former for arbejde, som ikke er farligt. Der er dog en række begrænsninger i forhold til brug og arbejde med maskiner og tekniske hjælpemidler, faremærkede produkter og alenearbejde. Se længere nede for en nærmere beskrivelse.

Kontakt

Spørg om arbejdsmiljø

Dansk Erhvervs hotline

3374 6400hotline@danskerhverv.dk

Arbejdsmiljø

Andre relaterede guides i temaet