Hvornår har medarbejderen ret til fravær under sygdom?

Hvornår har din medarbejder ret til fravær på grund af sygdom? Hvad hvis medarbejderen godt kan arbejde delvist? Hvad med læge- og tandlægebesøg?

Guide

Uarbejdsdygtighed – helt eller delvist

Din medarbejder har ret til fravær på grund af sygdom, hvis sygdommen gør medarbejderen uarbejdsdygtig. Med andre ord er det ikke nok, at medarbejderen er syg. Sygdommen skal medføre, at medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde – helt eller delvist.

Delvis sygdom
Din medarbejder har pligt til at orientere dig, hvis medarbejderen på trods af sygdommen kan udføre nogle af sine arbejdsopgaver eller kan arbejde på reduceret tid. Det er så op til dig som arbejdsgiver at afgøre, om du ønsker, at medarbejderen skal arbejde på nedsat tid eller med reducerede arbejdsopgaver under sygemeldingen. Det går ikke ud over refusionen, hvis du takker nej til en deltids sygemelding og i stedet venter på, at medarbejderen bliver helt raskmeldt igen. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din medarbejder er helt eller delvist uarbejdsdygtig, kan du bede om en lægeerklæring

Du kan læse mere om uarbejdsdygtighed og delvis sygdom i Dansk Erhvervs Vejledning om sygedagpenge og refusion. 

Andre relaterede guides i temaet