; ;

Hvornår har medarbejderen ret til fravær under sygdom?

Hvornår har din medarbejder ret til fravær på grund af sygdom? Hvad hvis medarbejderen godt kan arbejde delvist? Hvad med læge- og tandlægebesøg?

Guide

Uarbejdsdygtighed – helt eller delvist

Din medarbejder har ret til fravær på grund af sygdom, hvis sygdommen gør medarbejderen uarbejdsdygtig. Med andre ord er det ikke nok, at medarbejderen er syg. Sygdommen skal medføre, at medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde – helt eller delvist.

Delvis sygdom

Din medarbejder har pligt til at orientere dig, hvis medarbejderen på trods af sygdommen kan udføre nogle af sine arbejdsopgaver eller kan arbejde på reduceret tid. Det er så op til dig som arbejdsgiver at afgøre, om du ønsker, at medarbejderen skal arbejde på nedsat tid eller med reducerede arbejdsopgaver under sygemeldingen. Det går som udgangspunkt ikke ud over refusionen, hvis du takker nej til en deltids sygemelding og i stedet venter på, at medarbejderen bliver helt rask igen.

Ankestyrelsen har dog i en konkret sag fra 2023 truffet afgørelse om, at en arbejdsgivers refusion blev nedsat, idet arbejdsgiveren ensidigt havde besluttet, at en tidligere deltidssygemeldt medarbejder fremover skulle fuldtidssygemeldes. Dansk Erhverv er uenig i denne afgørelse og vil derfor føre sagen videre ved de civile domstole. Vi råder i mellemtiden medlemmer til at kontakte Dansk Erhverv ved situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt der vil være ret til fuld eller delvis refusion for en sygemeldt medarbejder.

Andre relaterede guides i temaet