; ;

Løn eller sygedagpenge?

Alt efter lovgivning, overenskomst og individuel aftale kan medarbejderen have krav på løn eller sygedagpenge under sygefraværet.

Guide

Du finder reglerne om betaling under sygdom forskellige steder, f.eks. i funktionærloven, sygedagpengeloven, overenskomsten, personalehåndbogen eller medarbejderens ansættelseskontrakt.

Funktionærer
Funktionærer har krav på sin sædvanlige løn under sygdom, hvis sygdommen giver lovligt forfald. Det inkluderer blandt andet pension, faste tillæg, provision, diverse personalegoder mv., men hverken merarbejde eller overarbejde.

Funktionærer har dog ikke krav på løn under sygdom, hvis sygdommen er selvforskyldt, eller hvis funktionæren før ansættelsen har undladt at fortælle om en sygdom, der ville få væsentlig betydning for ansættelsen.

Andre relaterede guides i temaet