; ;

07. december 2022

Dansk Erhvervs krav til den nye regering er klart: Vi skal have konkrete reformer, der styrker Danmarks velstand og velfærd. For uden reformer bliver udfordringerne kun større.

Kommentar af Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
Foto: Helle Moos

Mangel på arbejdskraft, stigende energi- og råvarepriser, og en historisk høj inflation. Danmark står over for store udfordringer nu og fremover, der kræver politisk handling og omstillingsparathed fra os alle.

Derfor skal den nye regering have det som absolut topprioritet at lave reformer, der øger arbejdsudbuddet, sætter turbo på den grønne omstilling og sikrer frit valg på hele velfærdsområdet.

Det er dét, der skal til for at sikre Danmarks styrkepositioner og kernevelfærd nu og i fremtiden. Det skylder vi nutidens og fremtidens generationer.

Mangel på arbejdskraft
Frem mod 2030 kommer vi til at mangle 90.000 nye kolleger i både offentlige og private virksomheder. Kolleger, der skal være med til at styrke vores velfærd, vores virksomheder og den grønne omstilling.

Konsekvenserne af de manglende kolleger mærkes allerede i dag, når danske virksomheder må takke nej til nye ordrer, der bidrager til vækst og velstand. Derfor er det langt fra tilfredsstillende, at arbejdsudbuddet kun voksede med beskedne 1.700 personer i den seneste valgperiode. Det har været som at skyde med en lille vandpistol på et brændende bål. Den nye regering må og skal gøre det til en af sine primære opgaver at håndtere manglen på arbejdskraft. Helt konkret skal den nye regering forpligte sig til at øge arbejdsudbuddet med mindst 50.000 personer.

I Dansk Erhverv foreslår vi blandt andet, at den nye regering nedsætter et reformudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan antallet af tilbagetrækningsordninger kan forenkles og reduceres.

Konkrete reformer
Samtidig skal den nye regering lave reformer, der løser de andre store udfordringer, som Danmark står overfor. Konkret skal den nye regering:

  • Gennemføre en frihedsreform, der sikrer frit valg i hele vores velfærd, og som har den enkelte borger i centrum.

  • Gennemføre en uddannelsesreform, der øger kvaliteten i uddannelserne og sikrer et bedre match mellem kvalifikationer og fremtidens arbejdsmarked.

  • Reformere og sætte turbo på den grønne omstilling, der gør os uafhængige af fossile brændsler og russisk gas.

  • Forbedre virksomhedernes skattevilkår, der gør os mere konkurrencedygtige over for udenlandske konkurrenter og øger den enkeltes incitament til at gøre en ekstra indsats.

  • Indføre et byrdestop, så medarbejdere og virksomheder får tid til deres kerneopgaver. Den nye regering bør sætte sig et princip om, at regelbyrden ikke må stige, og at en byrde skal fjernes, hver gang en ny indføres.
  • Vise udsyn og arbejde for åbne, frie markeder i en fortsat globaliseret verden, blandt andet ved at modarbejde protektionisme gennem et styrket engagement i Europa og over for resten af verden.

Vi glæder os til samarbejdet med det nye Folketing og den nye regering.

FIK DU LÆST?