; ;

01. december 2022

I modsætning til de fleste i bygge- og udlejningsbranchen har formand for Materielsektionen Stine Egsgaard ikke et særligt forhold til store maskiner. Til gengæld har hun erfaring med at skabe succesfuld forretning i en branche, hun landede i ved et tilfælde.

Ord: Liv Østerstrand Rasmussen/Foto: Jakob Møller

Stine Egsgaard kan ikke føre en gravemaskine, og da hun for et par år siden blev hævet over Københavns hustage i en lastbillift på 60 meter, var det med en vis ængstelighed. ”De første meter var ikke så sjove, jeg har lidt højdeskræk,” siger hun og fortsætter smilende: ”Men efter jeg var kommet op, var der ingen problemer.”

Som formand for brancheforeningen Materielsektionen skiller Stine Egsgaard sig på mange måder ud i toppen af et erhverv med udlejning af milliondyre maskiner til bygge- og anlægsbranchen som omdrejningspunkt. Hun er kvinde. Hun er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i kvantefysik. Hun fik som 28-årig fem minutter til at beslutte, om hun ville være direktør for et mere end 100 år gammelt selskab. Og så er hun ikke bleg for at stikke til den branche, hun selv advokerer for.

For eksempel mener hun, at udlejnings- og byggebranchen skal sætte ind med flere hestekræfter, når det kommer til uddannelse og diversitet for også at klare sig godt i en fremtid, hvor der stilles stadig højere krav til virksomhederne indenfor sikkerhed, teknologi og grøn omstilling.

 

”Vi ved godt, at vi skal hæve uddannelsesniveauet, fordi tingene er mere komplekse i dag,” siger Stine Egsgaard.

Store kapitalbindinger og tungt maskinel
Materielsektionen blev i sin tid dannet af medlemmer fra Entreprenørforeningen, der fik flere og flere maskiner. Siden kom liftudlejerne med, og i dag udgør entreprenørerne kun en lille del af Materielsektionens medlemmer, mens udlejere af maskinel, skurvogne og letvogne udgør langt størstedelen. Fælles for dem er, at de har store kapitalbindinger. Hver eneste maskine udgør en stor investering, og det har også en vis betydning i omstillingen til grønne byggepladser, hvor man skelner mellem at være fossil- eller emissionsfri.

”Vi kan ikke i dag levere store gravemaskiner på el. Det findes simpelthen ikke, fordi der ikke er den fornødne kapacitet i det endnu,” siger Stine Egsgaard. Til gengæld er det langt lettere at skifte diesel ud med bæredygtighedscertificeret biodiesel. “Det her er piece of cake. Vi kan ikke i morgen, og slet ikke fordi der er krig, men ellers kunne vi lave omstillingen sådan her,” siger Stine Egsgaard og knipser med fingrene.

Seje træk
Stine Egsgaard er vant til at sige sin mening og tage ansvar for den virksomhed eller branche, hun arbejder for. Også når beslutningerne er svære eller kræver en ekstra indsats. Senest gjaldt det, da Materielsektionen i sommer brød med vante rammer for at blive en del af Dansk Erhverv-familien.

”Det var faktisk en svær beslutning at tage, og vi har brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvad vi skulle. Det er ikke nogen hemmelighed, at det i virkeligheden havde været nemmere for os at blive, hvor vi var,” siger Stine Egsgaard. Men beslutningen handlede i sidste ende om at skabe de bedste muligheder og få de bedst mulige rammevilkår for branchen.

Og så er Stine Egsgaard glad for måden, Materielsektionen er blevet taget imod på, understreger hun og tilføjer: ”Selvom vi godt ved, at vi ikke lige passer ind i Dansk Erhverv – og så alligevel, for vi synes jo selv, vi er lidt et handelshus som maskin- og materieludlejere.” Det gælder om hele tiden at være et skridt foran, når krav, regler og ambitioner skal forenes i virksomhedernes hverdag, hvor der er brug for færre, ikke flere administrative byrder. Derfor er det ifølge Stine Egsgaard også afgørende at gå all in på omstillingen til grønne byggepladser, så det ikke er halvt det ene, halvt det andet.

”Vi som branche hjælper med at gå ind og vurdere, hvor grænserne er, hvad vi kan kræve, og hvad der giver mening af konkurrencehensyn,” siger hun.

Fik uventet tilbud som 28-årig
Når Stine Egsgaard i dag har helt fod på, hvad der rører sig i branchen, selvom hun ikke har sin daglige gang på byggepladserne, er det, fordi hun i mere end 20 år har arbejdet i branchen som direktør og koncerndirektør og nu udover at være formand for Materielsektionen også er medlem af en række bestyrelser. Som nyuddannet ingeniør med speciale i kvantefysik og en videnskabelig artikel på vej, havde hun ellers helt andre planer. Men allerede som 26- årig blev hun ansat i Dansk Hustelefon Selskab, DHS, og da den 100 år gamle familieejede virksomhed blev opkøbt af et engelsk selskab, blev hun tilbudt jobbet som adm. direktør. Et tilbud, hun bad om tid til at tænke over.

”Hvis du skal tænke i mere end fem minutter, så er jobbet ikke dit,” lød svaret, og de kommende år havde hun et tætpakket program som adm. direktør med mere end 150 rejsedage om året. Siden fik hun job i udlejningsbranchen, hvor hun blandt andet har provokeret ved at sige, at det ikke nødvendigvis er den bedste til at køre gravemaskine, der også er den bedste til at stå i spidsen for en virksomhed.

 ”Vi skal nok kigge i byggebranchen på, at der er forskellige discipliner, hvor man er dygtige til forskellige ting.”

 ”Da jeg blev direktør som 28-årig, var det ene og alene, fordi det var et engelsk selskab, der kom ind. Englændere var også dengang ret vant til diversitet i forhold til udseende – og ligeglade med, om du var kvinde eller mand. Hvis virksomheden var blevet ved med at være dansk, havde de valgt one of the boys.”

Ikke desto mindre befandt hun sig dengang, som hun gør det i dag, glimrende i en branche med overvægt af mænd, og hvor mange er passionerede og stolte over, hvad de laver. Men for branchens skyld er der brug for langt mere diversitet. ”Vi ved godt i byggeriet, at hvis vi skal have de dygtigste på ledelsesposterne, er vi også nødt til at have kvinderne med, og der arbejdes med diversitet på mange punkter.”

 

OM MATERIELSEKTIONEN

• Har eksisteret i mere end 40 år og er en brancheforening for ejere, producenter, forhandlere og udlejere af entreprenørmateriel som lifte, maskiner og vogne

• Repræsenterer cirka 85 virksomheder

• Materielsektionens formål er at højne sikkerhed og arbejdsmiljø og mindske CO2- udledningen i medlemsvirksomhederne og ved brug af materiel

 • Ejer og driver DRA-certificeringen, liftkontrol, maskinkontrol, Gule vejledninger og Materieldatabasen

FIK DU LÆST?

Kontakt

Kommunikation & Presse

Liv Østerstrand Rasmussen

Journalist og kommunikationskonsulent