; ;

06. december 2022

Danmark og Europa står midt i en energikrise, der presser erhvervslivet hårdt. Dansk Erhverv har fem konkrete forslag til den nye regering og det nye Folketing, der skal sætte tempoet på den grønne omstilling i vejret og sikre lavere elregninger til danske virksomheder.

Kommentar af Ulrich Bang, markedschef, klima, energi og miljø, Dansk Erhverv

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine handler energipolitik ikke længere kun om klima, men også om sikkerhed og konkurrence. Danske virksomheder er hårdt pressede af de høje energipriser, Europa er alt for afhængig af russisk gas, og vi står midt i en klimakrise, der ikke venter på, at de andre kriser er drevet over. Dermed har Danmark fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling. Derfor skal det nye Folketing og den nye regering have grøn omstilling blandt deres topprioriteter. Hvor den sidste regeringsperiode handlede om høje målsætninger og store, langsigtede planer for den grønne omstilling, skal det nu handle om tempo og om at ændre de regler, der står i vejen for at sænke danske virksomheders energi-regninger, gøre Danmark og Europa uafhængige af russisk gas og accelerere klimaomstillingen.

Lavere energiregninger
I en rundspørge blandt Dansk Erhvervs medlemmer i efteråret 2022 svarer 70 procent, at stigende energipriser forventes at have den største påvirkning på omsætning og vækst i de kommende tre måneder. Derfor er det afgørende, at vi sikrer lavere energipriser ved at producere meget mere billig grøn strøm, og det skal gøres langt hurtigere end i dag.  Uafhængighed af russisk gas Danmark og Europa skal gøre sig uafhængige af Putins gas hurtigst muligt. Mere vedvarende energi kan sikre lavere og mere stabile energipriser, end hvis vi fortsat lader russisk gas udgøre for meget af vores forsynings-sikkerhed. Danske virksomheder kan ifølge en ny analyse fra EA Energi- analyse alene på energiregningen spare 6,5 milliarder kroner frem mod 2030, hvis udbygningen af landvind fremrykkes med 2 gigawatt inden 2025. Derfor skal der fra politisk side gøres op med uhensigtsmæssige regler og regulatoriske benspænd.

ENERGIKRISE
Erhvervslivets elregning er steget fra 3,5 milliarder kroner i andet halvår af 2019 til forventet 20 milliarder kroner i andet halvår af 2022. Det er en voldsom stigning, som presser alle virksomheder, og i værste fald kan betyde færre investeringer og få negative konsekvenser for ansættelser og eventuelt fremtidig drift.

 

Klimaomstilling
Danmarks CO2-reduktioner skal sænkes med 70 procent inden 2030. Det er en bunden opgave, der kræver handling fra både Christiansborg og erhvervslivet. Det kan ikke alene løses med kødfrie dage og klimavenlige kostråd. Det kræver store investeringer i grøn omstilling, og det haster. Her er den grønne skattereform et vigtigt første skridt. 5 konkrete grønne forslag I Dansk Erhverv har vi et mål om, at danske virksomheder skal være verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling. Danmark er allerede verdenskendt for danske virksomheders grønne løsninger, og vi er kendt som vindmøllernes hjemland. Men som tingene er i dag, udfordres førertrøjen af for meget bureaukrati og statslig styring. Derfor har vi i Dansk Erhverv formuleret fem konkrete grønne forslag til det nye Folketing og den nye regering. Turboudbygning af havvind Danmark er blandt de lande i verden, der har de bedste forudsætninger for at bruge vind i den grønne omstilling. Men de nuværende statslige udbuds-modeller leverer ikke den nødvendige hastighed og skala. I Dansk Erhverv anbefaler vi derfor en ny tilgang til udbygning med billig grøn strøm, hvor virksomhederne driver udviklingen af støttefri vedvarende energi. De private udviklere skal tage et langt større ansvar og risiko mod sikkerhed for nettilslutning og hurtige godkendelser. 

Grøn behandlingsgaranti
I dag er udbygning af vedvarende energi, særligt havvind, præget af lange sagsbehandlings-, godkendelses- og klageprocesser. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at der indføres en grøn behandlingsgaranti, så ansøgningsprocessen for eksempelvis en havvindmøllepark behandles inden for maksimalt 12 måneder. Vi kan med rette spørge politikerne: Hvorfor skal det i dag tage syv år, fra man får godkendt en havvindmøllepark, til at den kan opføres, når vi gerne vil accelerere den grønne omstilling?

Lavere varmeregninger
Danskerne og danske virksomheder betaler over to milliarder kroner for meget for varmeregningen på grund af ineffektivitet i fjernvarmesektoren, viser tal fra Forsyningstilsynet. Det nye Folketing og den nye regering bør derfor effektivisere sektoren, så Danmark sparer penge og bliver hurtigere fri af russisk gas. Dansk Erhverv anbefaler, at produktion og distribution reguleres adskilt, at varmeproduktionen konkurrenceudsættes i langt videre udstrækning end i dag, og at distribution af varmt vand reguleres som et naturligt monopol.

Oprettelse af elektrificeringsfradrag
Det skal være nemmere og billigere for virksomhederne at omstille sig. De eksisterende tilskudspuljer til energi-effektivisering er tunge og bureaukratiske for virksomhederne at søge. Derfor bør den nye regering omlægge tilskudspuljerne til et elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag, så virksomhederne med det samme får støtte til og sikkerhed for deres grønne investeringer.

Fremtidssikret elnet
De kommende års elektrificering og dermed stærkt stigende elforbrug betyder, at elnettet skal kunne levere markant mere strøm end hidtil. Det kræver massive investeringer. Politisk skal der sikres gode rammevilkår for investeringer i elnettet, eksempelvis ved at udarbejde det grønne indikator-baserede tillæg hurtigst muligt.

Dansk Erhverv arbejder for:

• Hurtig likviditetshjælp til virksomheder, hvor man for eksempel kan se på en udskydelse af momsbetalingen, skatter eller afgifter i forlængelse af aftalen om udskydelse af elregningen.

 

• Fokus på grønne investeringer i virksomhederne, eksempelvis energieffektivisering og konvertering til el, ved at give fradragsmuligheder og fremrykke pulje-midler.

 

• Servicetjek af alle offentlige kontrakter med private leverandører, så de kan blive justeret i forhold til de stigende energi-priser og inflationen

FIK DU LÆST?