; ;

30. november 2022

TDC NET vil være net-zero i 2030. Det er ambitiøst, men det kan lade sig gøre, hvis virksomheden arbejder som et hold og ikke drukner i rapporteringskrav, siger Inge Hansen, Senior Vice President i Danmarks største leverandør af digital teleinfrastruktur.

Ord: Søren Willemoes Poulsen, Foto: Morten Holtum

Når man går op ad indgangen til TDCs hovedkontor på Teglholmen i København, kan man se, at der flere steder er hakket skrift ned i fliserne. Det er en slags milepæls-fliser, der markerer vigtige bedrifter:

1920, Tele Danmark skabes. 1989, Første sms sendes. 2020, TDC lancerer 5G.

Hvis alt går efter planen, kan telegiganten om få år føje endnu en milepæls-flise til samlingen. TDC NET har nemlig sat et mål om, at virksomheden om godt syv år, i 2030, skal være net-zero. Helt konkret vil TDC NET nedbringe CO2-udledningen fra egen forretning med 50 procent i 2023 og være net-zero i 2028. Samtidig skal udledningen fra leverandører og kunder være net-zero inden 2030.

TDC NET’s klimamål er validerede af Science Based Targets-initiativet, og ifølge TDC NET er de den første virksomhed i verden, der opnår validering af en klimamålsætning, der ligger tyve år tidligere end målet for Paris-aftalen. Det er ambitiøst og kommer til at kræve hårdt arbejde at nå i mål, men det er realistisk og frem for alt nødvendigt, forklarer Inge Hansen, som er Senior Vice President, Corporate Affairs i TDC NET.

”Som Ban Ki-Moon, tidligere generalsekretær for FN, sagde, så er vi den sidste generation, der kan gøre noget for at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Vi har med andre ord et ansvar for at gøre noget, og det mener vi også, at vi som vigtig samfundsaktør har.”

Teknologien skal hjælpe
Den grønne omstilling skal ske samtidig med, at dataforbruget vokser kraftigt. Det er dog ikke ved at skrue ned for danskernes internethastighed, at målet skal nås, siger Inge Hansen:

”En stor del skal klares ved, at vi energieffektiviserer. Og det har virkelig stor betydning, for vi bruger jo rigtig, rigtig meget energi. Der kommer heldigvis hele tiden nye teknologiske muligheder, der kan hjælpe os med det. Bredbånd baseret på fiberteknologi er for eksempel mere energieffektiv end bredbånd baseret på kobber, og 5G kan levere mobildata mere energieffektivt end 4G og 3G.”

TDC NET har også som en del af omstillingen investeret i fire solcelleparker, der kommer til at ligge på Fyn og i Jylland. Tre ud af de fire parker er allerede i drift og leverer grøn strøm, og i 2023 vil de fire samlet levere 140 GWh strøm.

”Allerede næste år dækker de 60 procent af vores energiforbrug, så det er jo et kæmpe skridt,” forklarer Inge Hansen.

Krav til leverandørerne
Selvom TDC NET investerer i solceller og ny teknologi, vil det ikke være nok til at nå i mål. Der er brug for, at leverandørerne leverer grønne løsninger, og derfor kommer TDC NET til at stille krav til dem. I den forbindelse er TDC NET blevet en del af et netværk for europæiske televirksomheder, hvor de deler deres viden: ”Vi bruger mange af de samme leverandører, og derfor giver det god mening, at vi deler vores data med dem i stedet for at lave hver vores beregninger, som alt andet lige tager noget tid og kræver nogle ressourcer.”

”Vi skal undgå en rapporterings-tsunami”
Inge Hansen er helt bevidst om, at målet er ambitiøst, men hun er optimistisk i forhold til at nå i mål. Hun ser dog to umiddelbare udfordringer. Den primære udfordring kalder Inge Hansen for rapporterings-udfordringen. I takt med, at virksomhederne skal gøre mere for den grønne omstilling, stiger kravene også til, hvor meget virksomhederne skal rapportere om ESG-forhold. Det giver god mening, siger Inge Hansen, men der skal findes en balance, så virksomhederne ikke bruger flere ressourcer på bagudskuende rapportering end egentlige initiativer, der ændrer billedet fremover:

”Politikerne i Danmark og EU har et ansvar for, at det giver mening og værdi og ikke bare bliver en stor compliance-øvelse. Det kommer til at koste kræfter at indføre, og det er vigtigt, at implementeringen handler om at skabe værdi, ikke at krydse felter af,” forklarer Inge Hansen og pointerer, at det er en øvelse, som også TDC NET selv skal huske på. Hun peger samtidig på, at politikerne også bør kigge på proces- og behandlingstider, når der eksempelvis skal bygges solceller og vindmøller.

”Generelt skal der skabes incitamenter frem for barrierer,” siger Inge Hansen, som er enig med Dansk Erhverv i, at rammerne for virksomhedernes energieffektiviseringsindsats bør styrkes. Den anden store udfordring handler om den data, som leverandørerne skal give TDC NET:

”Vi har en analytisk og databaseret tilgang, så vi er afhængige af god data fra hele værdikæden for at måle på, hvordan det går. Det er en fælles udfordring for andre europæiske televirksomheder og en af grundene til, at vi er med i de her fællesskaber,” siger Inge Hansen.

En holdindsats
Man mærker tydeligt, at Inge Hansen brænder for, at TDC NET når i mål. Det indrømmer hun også gerne:

”Jeg synes, at det er vildt spændende og virkelig en indsats, der giver mening på flere niveauer. Derfor er jeg virkelig også glad for, at bestyrelsen i den grad prioriterer det og udfordrer os til at blive bedre.”

Det er dog ikke nok, at bestyrelsen ønsker det. En så stor indsats skal forankres i hele organisationen, og alle medarbejdere skal have lyst til at skubbe i den rigtige retning. Det er Inge Hansen, som har ansvar for, at det sker. Hun er med egne ord orkesterleder, der skal sørge for, at alle arbejder sammen om målet: ”Det synes jeg faktisk, at vi er lykkedes med, og det er enormt fedt at se, hvordan alle virkelig brænder for det. Det er også nødvendigt, for hvis det bare bliver lagt i hænderne på et lille team på et par mand, så tror jeg ikke på, at det kan lade sig gøre. Nøglen er at sætte et overordnet mål, integrere tiltagene og få hele holdet ombord.”

FIK DU LÆST?

Kontakt

Kommunikation & Presse

Søren Willemoes Poulsen

Kommunikationskonsulent