; ;

05. september 2023

Revisorbranchens akutte mangel på arbejdskraft kan på kort tid vokse sig til et massivt problem. Alligevel er adm. direktør for FSR – danske revisorer, Lone Strøm, ukuelig optimist.

Af Søren Willemoes Poulsen Foto: Jakob Møller

Revisionsbranchen står over for én altoverskyggende udfordring: mangel på arbejdskraft. I de sidste 10 år er antallet af godkendte revisorer i Danmark faldet med knap 30 procent. Samtidig er omfanget af revisionsopgaver taget til. Udfordringen forventes kun at blive større i de kommende år, siger Lone Strøm, adm. direktør i FSR – danske revisorer, og peger på, at 60 procent af de godkendte revisorer er 58 år eller mere:

”De kommende år vil vi se rigtig mange forlade arbejdsmarkedet i vores branche.”

Samtidig forlader mange unge revisionsbranchen efter få år:

“Man skal ikke være revisor for at regne ud, at den kombination er problematisk,” konstaterer Lone Strøm.

Presset tillidsrepræsentant
Skulle nogen alligevel være i tvivl om alvoren, kan man blot se på FSR’s analyse ”Fælles om fremtidens revisorbranche” fra 2023. Den viser, at 7 ud af 10 revisionsvirksomheder har problemer med at tiltrække godkendte revisorer.

Det betyder, at flere revisionsvirksomheder siger nej til nye kunder og opgaver for ikke at lægge for stort pres på de medarbejdere, der ifølge FSR’s analyse kæmper med et højt arbejdspres.

Det er selvsagt ærgerligt for revisionshusene, men manglen på revisorer kan også ramme virksomhederne. For kan en virksomhed ikke få en revisor, kan det være svært at få et lån i banken, og så kan det være svært at udvikle sin forretning. Det kan i sidste ende også blive et problem for samfundet.

”Revisorerne spiller en stor og vigtig rolle i det danske tillidssamfund, hvor vi sikrer, at der er tillid til alt fra institutioner og virksomheder til den grønne omstilling. Derfor er det en udfordring for samfundet, hvis tillidsrepræsentanten ikke kan påtage sig alle opgaverne.”

Jeg er optimist
Med de tal in mente kunne man godt tro, at Lone Strøm ville virke en smule resignerende på branchens vegne. Det gør hun bare ikke. Og hun tøver heller ikke, da vi spørger, om hun er optimist på branchens vegne:

”Ja, bestemt. Jeg tror på, at vi får løst udfordringen.”

Og hun har noget at have optimismen i. Med FSR – danske revisorer i spidsen har branchen gang i flere initiativer, der skal uddanne, tiltrække og tilknytte flere af de eftertragtede medarbejdere. Et af de vigtigste tiltag handler om uddannelsen fra revisor til statsautoriseret revisor.

En del af den ressourcekrævende proces er flyttet online, men meget foregår stadig på kurser efter normal arbejdstid:

”Vi kan se, at det får nogle til at fravælge uddannelsen, og derfor er vi ved at kigge på, hvordan vi kan gøre den mere fleksibel og tilpasset et familieliv.”

Det arbejde indebærer også håndteringen af en varm kartoffel: Den mundtlige eksamen.

”Den er ømtålig, fordi den betyder meget for mange, der har taget den, men den holder også andre fra at tage uddannelsen. Og da den reelt set er en overimplementering af nogle EU-regler, og derfor ikke er påkrævet, synes jeg, at vi bør kigge på, om den på sigt skal væk.”

En anden del handler om at dele uddan op i mindre dele for at gøre den mere overskuelig og konkret, forklarer Lone Strøm.

”Som det er i dag, skal du uddannes, så du eksempelvis kan skrive under på regnskaber for børsnoterede virksomheder, men det er meget, meget få, der faktisk har brug for at kunne det. Du bliver simpelthen ekspert på nogle områder, du ikke kommer til at arbejde med. Derfor kunne man overveje at dele uddannelsen op i specialer og kombinere det med muligheden for efteruddannelse.”

Brug for politisk hjælp
Revisorbranchen gør og kan ifølge Lone Strøm meget selv, men de har også brug for politisk hjælp. Det handler blandt andet om at udvide uddannelsesbaggrunden, der giver adgang til at blive revisor til også at omfatte en række af de øvrige cand.merc.-uddannelser, eksempelvis cand.merc.fir.

FSR har også fokus på at gøre det lettere for udenlandske revisorer at få lov skrive under på danske regnskaber.

Fokus på tilliden                 
Næste trin i tiltrækningsraketten bliver skudt af sted senere på året, hvor FSR lancerer en større image- og rekrutteringskampagne, som skal få fleres øjne op for faget og branchen.

”Jeg er stolt over, at rigtig mange danskere har tillid til det arbejde, vores medlemmer laver. Når man eksempelvis taler bæredygtighed, så nævner flere, hvor vigtigt vores arbejde med at verificere indsatserne er. Tal er ikke bare tal. Det er tillid. Og vi repræsenterer, at du kan have tillid til tal.”

Vidste du at…

...antallet af godkendte revisorer er faldet med knap 30 % i løbet af de seneste 10 år.

...6 ud af 10 godkendte revisorer er 58 år eller ældre.

...71 % af revisionsvirksomhederne har i høj eller meget høj grad problemer med at tiltrække godkendte revisorer samt medarbejdere med HA- eller HD-baggrund.

Kilde: Analyse fra FSR – danske revisorer, 2023

Fik du læst?