; ;

05. september 2023

Af Martine Kiding, ansættelsesretschef og advokat, Dansk Erhverv
og Laura Hein, chefkonsulent og advokat, Dansk Erhverv

I brevkassen besvarer Dansk Erhvervs advokater et aktuelt personalejuridisk spørgsmål. Denne gang om de nye regler om orlov til sociale forældre.

Kære brevkasse

Jeg har hørt, at der kommer nye regler om orlov til sociale forældre til årsskiftet. Hvem kan være social forælder, og hvilke rettigheder har en social forælder?

Venlig hilsen
Claus - HR Manager,
Dansk Erhverv-medlem

Kære Claus

Tak for dit spørgsmål. Godt at høre, at du allerede nu er opmærksom på de kommende lovændringer. En social forælder er i barselsloven defineret som en af følgende:

• En forælders ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.

• En kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.

• En kendt donors ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.

Der kan altså være tale om en person både med og uden biologisk tilknytning til barnet, det vigtige er, at personen er tiltænkt en forældrelignende relation, uden at være barnets forælder.

En social forælder er en person, der er tiltænkt en forældrelignende relation, uden at være barnets forælder.

Formålet med orlov til sociale forældre efter barselsloven er, at barnet og alle dets forældre får mulighed for at skabe en tidlig og reel tilknytning til barnet. Sociale forældre får mulighed for at tage del i orloven med deres barn ved, at barnets forældre kan overdrage deres ikke-øremærkede orlovsuger, inklusive retten til barselsdagpenge, til en eller flere sociale forældre.

Arbejdsgivere må formentlig forvente, at en større personkreds af medarbejdere fremover ønsker at afholde orlov efter barselsloven.

Hvis en medarbejder, der har status som social forælder, ønsker at holde orlov, skal medarbejderen underrette dig som arbejdsgiver om afholdelse af orlov med samme frister som barnets forældre.

Ligebehandlingsloven
Noget andet, der er vigtigt at have for øje, når en medarbejder med status af social forælder holder orlov, er reglerne i ligebehandlingsloven. Den beskyttede personkreds i ligebehandlingsloven bliver nemlig udvidet til også at omfatte sociale forældre. Det er derfor vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at en social forælder i følgende situationer vil være beskyttet på samme måde som barnets forældre:

• Beregning af anciennitet

• Ret til tilbagevenden til samme eller tilsvarende arbejde

• Beskyttelse mod afskedigelse

• Mulighed for godtgørelse

• Krav på en skriftlig fyldestgørende begrundelse ved afskedigelse

• Omvendt bevisbyrde

Beskyttelsen er omfattende - ligesom du kender det fra medarbejdere, der holder orlov efter barselsloven i dag. Vi vil derfor anbefale, at du kontakter Dansk Erhverv, hvis du overvejer at opsige en medarbejder eller på anden måde forringe vilkårene for en medarbejder med status af social forælder, der afholder orlov efter barselsloven.

Ikrafttræden
Reglerne om sociale forældre træder i kraft den 1. december 2023 og får virkning for forældre til børn født fra den 1. januar 2024. Vi håber, at ovenstående gav svar på dine spørgsmål.

Fik du læst?