; ;

Konflikthåndtering - lederen som konfliktløser

Konflikter på arbejdspladsen er opslidende og medfører ofte dårligt arbejdsklima og ineffektivitet. Få input til konflikthåndtering i rollen som leder.

Guide

Hvad er en konflikt? 

Konflikter opstår, når 2 eller flere parter er uenige. Når parterne til enighed, kan man ofte få noget konstruktivt ud af en konflikt. En fælles løsning kan være med til at skabe udvikling, og til at skabe bedre samarbejde og tillid.

Nogle konflikter kan derfor være gavnlige, men konflikter kan også være tidskrævende, suge energi, påvirke manges trivsel negativt, og føre til mobning, sygefravær og opsigelser. Negative konflikter kan derfor koste på virksomhedens bundlinje.

Konflikter kan have forskellig karakter. De kan være relaterede til opgaveløsninger, eller de kan være personorienterede.

Konflikter relateret til opgaveløsningen vil ofte være metode- eller ressourcekonflikter, hvorimod personkonflikter udspringer af værdimæssige og personlige forskelle.

Hvis ikke konflikten håndteres, eskalerer den. En konflikt, der startede med en uenighed om noget faktuelt og sagsorienteret, kan udvikle sig til at blive en personorienteret konflikt. Jo mere konflikten optrappes, desto længere kommer parterne fra hinanden, og konflikten kommer til at handle om mere end det, der oprindeligt startede konflikten.

Et væsentlig afsæt til at tackle konflikter er at holde fokus på, hvad uenigheden konkret handler om. Konflikttrappen kan bruges til at vurdere, hvor langt konflikten er optrappet, og hvilket fokus man bør have på det enkelte trin.

Klik her og gå til BFA-Kontors værktøj om konflikthåndtering:

Kontakt

HR & Ledelse

Jens Teisen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet