; ;

Lederudviklingsforløb

Dansk Erhverv udbyder åbne lederudviklingsforløb, ligesom vi udvikler og afholder virksomhedstilpassede forløb. Læs mere om vores lederudviklingsforløb her.

Guide

Resultatskabende ledelse

Forudsætningerne for resultatskabende ledelse er i konstant forandring på grund af en stigende globalisering, digitalisering og demografisk udvikling. Det stiller krav om, at virksomhederne har fokus på ledelsesudvikling. 

De virksomheder, der formår at tiltrække og udvikle de rette ledere og medarbejdere, vil klare sig bedst og skabe de resultater, der sikrer den nødvendige konkurrencekraft. I en tid med mange forandringer er det afgørende, at lederen har de nødvendige kompetencer til både at kunne vise vejen, skabe motiverede medarbejdere og levere de ønskede resultater.

I Dansk Erhverv ser vi ledelsesudvikling som en vigtig del af den samlede virksomheds udvikling. Vi udbyder åbne kurser for alle medlemmer, ligesom vi udvikler og afholder virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb. Vores lederudviklingsforløb tager udgangspunkt i virksomhedens strategiske målsætninger, de vigtige opgaver i virksomheden samt ledernes virkelighed og dagligdag.

Dansk Erhvervs åbne kursus: ”Grundlæggende ledelse”

Dette kursus klæder dig på til at tackle mange af de udfordringer, du vil opleve i din rolle som leder. Kurset består af 5½ moduler og kombinerer deltagernes ledererfaringer med teoretisk indblik i en række udvalgte ledelsesdiscipliner. Du får afprøvet og trænet ledelsesdisciplinerne i en form, der direkte kan overføres til din dagligdag.

Undervisningen veksler mellem teoretiske input og konkrete øvelser – og med et klart fokus på, at deltagerne selv får afprøvet metoder, får feedback, reflekterer og prøver igen.

Efter kursusforløbet vil du modtage et digitalt kursusbevis. 

Hvem kan deltage?
Forløbet er henvendt til ledere, som har behov for at udvikle deres forståelse af og indsigt i ledelse i praksis. Kurset er særligt velegnet til nye eller kommende ledere samt ledere med nogle års erfaring, som ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration. 

Kursets forløb

Før kurset
Udfylder du en online JTI-personlighedsprofil. Inden kurset modtager du en velkomstpakke med praktisk information og opgaver. Foruden udførelse af opgaver skal du også inden kurset afklare mål og ønskede effekter af deltagelsen med din nærmeste leder.

 • Moduler

 • Modul JTI: Jungiansk Type Index (JTI)

  • Hvad er dine præferencer? • Kollektiv tilbagemelding med individuel afklaring

 • Modul 1: Din lederrolle – autoritet og integritet

  • Perspektiver på ledelse, lederrollen og dilemmaer • Autoritet og autenticitet som leder • Feedback som ledelsesværktøj • Ledelseskommunikation

 • Modul 2: Arbejdsmiljøledelse og situationsbestemt ledelse

  • Lederens rolle og ansvar i forhold til arbejdsmiljø • Delegering af ansvar og opgaver • Matching af ledelsesstil med medarbejderens udviklingsbehov

 • Modul 3: Ret og pligt i ansættelsesforholdet & lederens samtaler

  • Rettigheder og pligter som leder • Regler for ansættelse, advarsler, afskedigelser og sygdom • Håndtering af vanskelige samtaler

 • Modul 4: Medarbejdertrivsel og forandringsledelse

  • Afskedigelsessamtalen • Motivering af medarbejderne • Håndtering af modstand mod forandring • Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde

 • Modul 5: Teamledelse og konflikthåndtering

  • Teamledelse og teamperformance • Relationer og samarbejde • Konflikthåndtering • Læringsopsamling

Kommende Grundlæggende ledelsesforløb

For nye eller erfarne ledere med personaleansvar

Dansk Erhvervs virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb

For arbejdsgiver- og full-servicemedlemmer udvikler og afholder vi virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb.

Forløbet kan fx indeholde:

 • Ledelseskommunikation
 • Forandringsledelse
 • Teamledelse og teamperformance
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering af svære samtaler
 • Motivation

Forløbet kan bestå af x-antal moduler med eller uden personlighedstest.

Undervisningen veksler mellem teoretiske input og og praktiske øvelser, der kan omsættes til hverdagen. Indholdet afstemmes med afsæt i virksomhedens strategiske målsætninger og ønskede ledelseskompetencer.

Pris
Forløbet tilpasses din virksomhed og prisen aftales alt efter varighed og indhold.

Kontakt

HR & Ledelse

Jens Teisen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet