; ;

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen er en af de udfordringer, du som leder kan komme til at stå overfor. Ønsker du at blive bedre til at forebygge og håndtere stress, kan du få hjælp her.

Guide

Hvad er stress?

Stress opstår, når der er ubalance mellem de krav, der stilles os, og de ressourcer, vi har til rådighed. Stress kan opstå både i arbejdslivet og i privatlivet. Signalerne varierer meget fra person til person, ligesom reaktionerne kan være fysiske såvel som psykiske.

Som leder kan du ofte forebygge stressrelaterede problemer ved at være opmærksom på din egen og medarbejdernes trivsel. Det kan du gøre ved at rette opmærksomheden mod den måde, du tackler den konkrete situation på.

Konsekvenserne for virksomheden er dog de samme, uanset hvad der har foranlediget stress hos en medarbejder. Årsagen kan eksempelvis være dårlig trivsel, utilfredse medarbejdere, stort sygefravær, øget personaleomsætning, nedgang i produktivitet og lignende, der afspejles i økonomiske konsekvenser.

Kontakt

HR & Ledelse

Jens Teisen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet