; ;

Ligelig kønsrepræsentation i ledelsen

De største virksomheder skal rapportere om måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, politikker og progression. Folketinget vedtog i maj 2022 skærperede regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom. Erhvervsstyrelsen har den 6. december offentliggjort en ny vejledning, og nedenfor kan du få overblik:

Guide

friblok

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet