Ligelig kønsrepræsentation i ledelsen

De største virksomheder skal rapportere måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, politikker og progression.

Guide

Hvilke krav er der, og hvem er underlagt dem?

Mangfoldighed i ledelseslag og blandt medarbejderne øger talentmassen og adgangen til kompetente medarbejdere og er dermed en god forretning. De ”store” virksomheder skal rapportere om måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, politikker og progression. Ifølge regnskabslovens § 7 er ”store” virksomheder regnskabsklasse C og D. 

Virksomheder, der skal rapportere, er virksomheder, der opfylder 2 af følgende 3 kriterier: 

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250

Virksomhederne skal rapportere om måltal

Reglerne om måltal er alene rettet mod virksomhedens bestyrelse, mens reglerne om en politik for at øge antallet af kvinder i ledelse gælder niveauerne under bestyrelsen.

Måltallet gælder for generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter skal ikke indgå i det opstillede måltal.

Tidshorisonten fastsættes til maksimalt 4 år, hvilket er den periode, det tager at udskifte bestyrelsesmedlemmer.

Andre relaterede guides i temaet