; ;
Gemt

Fremtidens lægehuse er datadrevne

Adm. direktør Linda Matzen, alles Lægehus, har en vision om at innovere almen lægepraksis, blandt andet ved at arbejde meget målrettet med data og evidens. Gennem virksomhedens drift af foreløbig 22 klinikker med i alt 80.000 tilknyttede patienter ønsker hun at fremme en bredere forståelse af, hvad der bør kendetegne sundhedsfaglig kvalitet.

Nyhed

24. november 2020

I centrum af Aalborg er virksomheden alles Lægehus ved at udvide en af dens største klinikker med en ny fløj. Her vil patienterne på sigt blive mødt af nytænkende og digitale løsninger, muligheder for selvhjælp samt en rengøringsvenlig, bæredygtig indretning. Det fortæller adm. direktør Linda Matzen, der ser den nye fløj som en klar vision om, hvad fremtidens lægehus vil byde på: ”I fremtiden skal almen lægepraksis løse flere og flere opgaver, som i dag hører hjemme på hospitalet. Kan vi allerede ude i almen praksis opdage, at en patient har en blodprop i benet, så er det først og fremmest godt for patienten, men også langt billigere for sundhedsvæsenet. Mange af de rutineprægede målinger af patienters tilstand vil de med instruktion og det rette udstyr kunne udføre selv, enten i klinikken eller derhjemme. 

”I fremtiden skal almen lægepraksis løse flere og flere opgaver, som i dag hører hjemme på hospitalet."
- Linda Matzen, adm. direktør i alles Lægehus

Udover de konkrete tiltag i en splinterny fløj arbejder Linda Matzen for at sætte fokus på sundhedsfaglig kvalitet. I hendes optik indebærer det blandt andet kontinuerlig undervisning af personalet, evidensbaseret behandling og en data-drevet tilgang til den daglige drift af klinikkerne. 

Partnerskabsklinikker er vejen frem 
alles Lægehus driver moderne almen lægepraksis efter to forskellige modeller: Partnerskabs- og udbudsklinikker. Udbudsklinikkerne - udbudt af regionerne, når der ikke kan findes en læge til at overtage en ledig praksis - tæller ganske vist i dag cirka halvdelen af de 22 klinikker tilknyttet alles Lægehus, der har i alt cirka 200 medarbejdere. Men de ventes efterhånden at blive en saga blot. En stor del af landets lægemangel er allerede løst gennem blandt andet alles Lægehus’ konstruktion, fremhæver Linda Matzen.  

”Jeg tror ikke, at vi kommer til at se flere udbud fremover,” konkluderer hun. I Linda Matzens optik ligger fremtidens potentiale i partnerskabsmodellen, der dækker over et direkte samarbejde med en almen praktiserende læge.  

”Der er mange læger, der retter henvendelse til os med henblik på et samarbejde. Lægerne har fået øjnene op for, at de gennem partnerskabsmodellen selv kan være med til at løse det samfundsproblem, der er med lægemangel i landet. 

Læger kan koncentrere sig om at være læger
Partnerskabsmodellens overordnede set-up, hvor driftsfunktioner er centraliseret, ser flere læger en fordel ved. alles Lægehus har ikke svært ved at rekruttere læger, fortæller Linda Matzen: ”Mange læger finder det attraktivt, at de kan få lov til at koncentrere sig om at være læger. Hos os får lægerne mulighed for at fokusere på at se patienter og dykke ned i deres faglighed, uden at de samtidig skal tage sig af GDPR, It-sikkerhed og daglig drift. Det er jo både MUSsamtaler, ansættelsessamtaler, varebestilling, bogholderi, et opkald fra regionen, og så er der pludselig ikke blevet gjort rent. Det er alle den slags dagligdags gøremål - bare for at nævne nogle eksempler.” 

Kontinuitet er ikke nødvendigvis lig kvalitet  
Hvad kendetegner kvalitet inden for almen lægepraksis? Det er en debat, der ligger Linda Matzen meget på sinde. Med hendes egne ord udgør kvalitetsdebatten en af hendes kæpheste. Hun påpeger, at kvalitet omhandler andet end at have en fast læge gennem en længere årrække - sådan en som den populære doktor Hansen i tv-serien Matador.  

”For mig indebærer kvalitet ufatteligt mange elementer. I den brede offentlighed er kvalitet og kontinuitet ofte to ord i samme sætning. Men jeg kender ikke til evidens for, at de to ting kan sidestilles,” siger Linda Matzen og fortsætter:  

”I min optik handler kvalitet om, at der er en ensartethed i de behandlingstilbud, man giver. Jeg mener, at kvalitet bl.a. handler om tilgængelighed og lighed i sundhed. Behandlingstilbuddet skal være lige tilgængeligt, uanset hvor du bor, og hvilken social gruppe du tilhører. Derudover handler kvalitet naturligvis om, at der er evidensbaseret behandling, at man får de rigtige undersøgelser i rette tid, og at personalet er uddannet og instrueret i at gennemføre de her til tider komplekse undersøgelser.”  

"Der er en stor kvalitetsmæssig fordel i, at patienterne bliver mødt af den rette læge - en læge, der er superdygtig inden for netop det område, som patienten søger lægehjælp til.”
- Linda Matzen, adm. direktør i alles Lægehus

Hun kan desuden sagtens se en fordel i at være patient i et lægehus, hvor der er flere forskellige læger: ”Som læge kan du få øje på noget, som din kollega ikke nødvendigvis har fået øje på. Du kan vende og diskutere nogle problemstillinger med en kollega. Samtidig er der også læger, der fagligt er mere specialiserede i bestemte områder end andre. Der er en stor kvalitetsmæssig fordel i, at patienterne bliver mødt af den rette læge - en læge, der er superdygtig inden for netop det område, som patienten søger lægehjælp til.”  

I den sammenhæng ser Linda Matzen det som alfa og omega, at journalføringen er i orden, så lægerne hurtigt kan sætte sig ind i patienternes sygdomshistorik. Af den grund prioriteres journalsystemet højt. ”Det gør vi rigtig meget ud af,” understreger Linda Matzen. 

imagexrwpo.png

Datadrevet drift af klinikker  
For Linda Matzen skal den sundhedsfaglige kvalitet sættes i centrum gennem evidensbaserede behandlinger og en datadrevet drift af klinikker. Derfor arbejder alles Lægehus aktivt med dens omfattende patientdatabase med sundhedsdata fra dens 80.000 patienter.  

”Hver eneste morgen kigger jeg på vores nøgletal for hver enkelt klinik. Hvad har patientfremmødet været, hvor mange hjemmebesøg har vi haft og så videre. På den måde kan jeg tage en daglig temperaturmåling på aktivitet og effektivitet og benchmarke på tværs af vores klinikker, for at finde ud af om noget eventuelt skal ændres.”  

Som konkret eksempel nævner Linda Matzen kronikerområdet. Hun forklarer, at patientdatabasen gør det muligt at følge med i, hvor mange patienter der eksempelvis kæmper med for højt blodtryk eller stofskifteproblematikker. Den demografiske spredning på klinikkerne gør det muligt at benchmarke sundhedsdata på tværs af kommuner og regioner. Dermed kan det opspores, hvis der i nogle områder er brug for særlige lokale indsatser f.eks. målrettet kronikergrupper. Samlet set udmunder det i et ønske hos Linda Matzen om at arbejde systematisk med sundhedsfaglige data.  

”Det er en måde at arbejde med kvalitet på, hvor man egentlig hele tiden spørger sig selv: Kan vi gøre det her bedre? Er der nogle steder, hvor det ikke fungerer godt nok? Det tør jeg godt som direktør for virksomheden her gå forrest med. Selvfølgelig er vi ikke ufejlbarlige. Men jeg vil bare gerne være den, der først finder ud af, hvor det så ikke fungerer, og hvor vi kan gøre det bedre. 

Data fra 80.000 patienter vækker forskningsinteresse  
alles Lægehus har anonymiseret data på over 80.000 patienter, hvilket har ført til et forskningssamarbejde med blandt andet Københavns Universitet og virksomheden Epital Health om digital monitorering af KOL-patienter.  

”Vi har også dialog med Syddansk Universitet i forhold til et samarbejde om analysering af vores data. Det er dog for tidligt at sige noget om projektet endnu. Men jeg synes netop, at det er interessant, at universiteter har fået øje på, hvad sådan nogle som os kan byde ind med,” understreger Linda Matzen.