; ;
Gemt

Life science er en hjørnesten i dansk erhvervsliv

Den danske life science-branche har i årevis vist sig som en større og større styrkeposition. Derfor har vi brug for en ambitiøs og vidtrækkende strategi på området.

Nyhed

24. november 2020

Af: Morten Engsbye, chefkonsulent, Dansk Erhverv.

Uvurderlig forskning i vacciner. Insulin til millioner af diabetikere. Produktion af livsnødvendig medicin hver dag. Life science er nøglen til sundhedsbehandling, og på få år har branchen indtaget en helt central position i dansk erhvervsliv. Med imponerende vækst, eksport og økonomiske samfundsbidrag spiller virksomhederne, der producerer lægemidler, medicinsk udstyr og medicinsk bioteknologi, en nøglerolle for Danmark.
 

Life science holder hånden under dansk økonomi  
Branchens vækst har været imponerende. I 2008 udgjorde life science-eksporten omkring 9 procent af Danmarks samlede vareeksport. I 2019 var andelen 19 procent, og i det første halvår af 2020 – og igennem COVID-19-krisen – er eksporten af lægemidler alene steget med 22 procent sammenlignet med samme periode året før. Således har branchen bidraget markant til at holde hånden under dansk økonomi under de seneste to kriser, finanskrisen i 2008-9 og nu, hvor corona både udfordrer vores økonomi og sundhedsvæsen.  

Fra 2008 til 2019 er beskæftigelsen steget med 18 procent. I dag beskæftiger branchen 47.500 medarbejdere, og skatteprovenuet for person- og selskabsskat udgør næsten 25 milliarder kroner. I samme periode har vi også oplevet en stigning i udenlandske life scienceinvesteringer i Danmark – stærkt eksemplificeret ved FUJIFILM Diosynth Biotechnologies’ imponerende investeringer på sammenlagt 12 milliarder kroner.  

image168nj.png
Bidraget til samfundet begrænser sig ikke kun til økonomi, for life science-branchen leverer innovative behandlinger til borgere i Danmark såvel som i udlandet. Virksomhedernes produkter indtager en helt central plads i sundhedsvæsnet, hvor danske virksomheder særligt er førende inden for behandling af en lang række kroniske sygdomme som diabetes, hudlidelser, sindslidelser, overvægt, allergi og høretab. Det skal vi være stolte over. Hertil arbejder mange globale life science-virksomheder aktuelt med at udvikle vacciner og behandlinger til COVID-19.  

Disse behandlinger bidrager alle til at løse konkrete udfordringer for den enkelte og for samfundet, hvorfor life science-virksomheders innovation bidrager til en sund og produktiv befolkning.  

Life science-strategi på vej  
Der er dog hård international konkurrence på life science-området – både mellem virksomhederne og mellem lande, der kappes om at tilbyde de mest optimale rammevilkår for branchen. Vi skal derfor værne om vores stærke life science-branche, hvorfor Dansk Erhverv ser frem til den bebudede kommende life science-strategi fra regeringen, der skal afløse vækstplanen for life science, der blev præsenteret i 2018.  

Det er vigtigt, at en kommende life science-strategi bliver ambitiøs og vidtrækkende, for potentialet for yderligere vækst er stor. I kølvandet på COVID-19 kigger Danmark ind i en usikker økonomisk fremtid med potentielt lavere økonomisk vækst hos vores traditionelle samhandelspartnere. Derfor er det vigtigt, at vi bruger vores politiske handlekraft på at sikre optimale rammevilkår for Danmarks vækstlokomotiv, så life science-branchen kan fortsætte og udvide sit store samfundsbidrag. Det vil gavne patienterne, erhvervslivet og samfundsøkonomien. 

Dansk Erhverv har en lang række forslag til indsatsområder, herunder:

  • En styrket indsats for at fremme den private forskning, herunder en permanent indførelse af FoU-fradraget på 130 procent, så danske life science-virksomheders rammevilkår i Danmark er konkurrencedygtige.

  • Bedre rammer for startup-virksomheder, herunder særligt en styrket adgang til vækstkapital.

  • Optimale rammer for klinisk forskning.

  • Et innovationsfremmende hjemmemarked, der tilbyder verdens bedste patientbehandling. Danmark skal være et udstillingsvindue for de mest innovative sundhedsbehandlinger, hvorfor Dansk Erhverv bl.a. bakker fuldt ud op om en kronikerplan, der bl.a. skal sikre danske borgere den bedste forebyggelse og behandling.

  • En styrket indsats på det internationale område ved bl.a. et styrket sundhedsdiplomati og blandt andet eksportfremmeindsatser.