Gemt
Analyser

Analysenotater 2020

Dansk Erhverv udgiver løbende forskellige analyser inden for det erhvervspolitiske og økonomiske område.

Analyse

Nr. 7: Danmark som grønt iværksætterland
Dansk Erhverv deler regeringens ønske om, at Danmark skal gå forrest med grønne løsninger på verdensmarkedet. For at skabe gode forudsætninger for at indfri ambitionerne, har Dansk Erhverv undersøgt, hvad der kendetegner grønne iværksættere og hvilke udfordringer der står i vejen for at bygge fremtidens vækstvirksomheder, der kan reducere CO2 i Danmark og global

Nr. 6: Alternative markeder for dansk eksport efter Brexit
Valgsejren til premierminister Boris Johnsons konservative regering den 12. december betyder, at Storbritannien forlader EU. Når det sker, vil Storbritannien ikke længere være en del af EU’s indre marked, EU’s toldunion og øvrige EU-politikområder. Det kan med stor sandsynlighed blive en dyr affære for dansk økonomi. Dansk Erhverv har undersøgt, hvilke alternative markeder danske eksportører bør kigge nærmere på, hvis deres afsætning i Storbritannien kommer under pres i kølvandet på Brexit.

Nr. 5: Pjækkeri på danske arbejdspladser
Alle danskere har ret til fravær fra arbejdet, hvis man er syg. Desværre viser nye tal fra Dansk Erhverv, at hver ottende dansker på arbejdsmarkedet har taget en sygedag inden for de seneste 12 måneder, selvom de ikke var syge. Samtidig angiver 28 pct. af dan-skerne, at de kender nogle i deres omgangskreds, som har taget en sygedag uden at være syg.

Nr. 4: Stort potentiale for at udbrede aktiesparekontoen
Med opbakning fra Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indførte den tidligere VLAK-regering 1. januar 2019 en aktiesparekonto, som skulle gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier. Aktiesparekontoen giver lavere beskatning af afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. I forbindelse med at aktiesparekontoen snart kan fejre ét års fødselsdag, har Dansk Erhverv undersøgt kendskabet til og brugen af aktiesparekontoen. 

Nr. 3: Stort fald i antallet af nyetableringer
Der er en tydelig sammenhæng mellem det store fald i antallet af nyetableringer og tidspunktet for afskaffelsen af iværksætterselskaber (IVS). Dansk Erhverv foreslår, at den nye regering genåbner sagen om iværksætterselskaber og afsøger muligheder, som kan sikre, at iværksættere fortsat kan stifte et selskab – også selv om de ikke har 40.000 kr. på lommen.

Nr. 2: 15 år efter udvidelsen af EU - økonomisk status
Det er i år 15 år siden, at 10 central- og østeuropæiske lande trådte ind i EU. Det skete, da Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta og Cypern blev medlemmer i 2004. Siden er EU igen blevet udvidet i 2007, da Bulgarien og Rumænien blev medlemmer, og senest i 2013, da Kroatien blev medlem. De nye medlemslande har siden udvidelsen oplevet stor velstandsfremgang.

Nr. 1: Brexit har gjort danskerne mere positive omkring EU
Analysen viser tydeligt, at danskerne er blevet mere positive omkring Danmarks medlemskab af EU som følge af Brexit. 32 pct. af danskerne er blevet mere positive, mens 12 pct. af blevet mere negative. Samlet set er EU-optimismen altså vokset markant som følge af Brexit.

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.