;
Gemt

Sikkerhed skal ikke være frivilligt

Store internationale online platforme omgår EU’s krav til produktsikkerhed, hvilket udsætter europæiske forbrugere for unødige risici og skader fair og lige konkurrencevilkår. Christel Schaldemose er udnævnt til chef for Europa-Parlamentets forhandlinger om nye regler for e-handel.

Nyhed

25. maj 2021

Af Kristian Kongensgaard, redaktør, Dansk Erhverv

Historierne om farligt legetøj med ulovlige og sundhedsskadelige kemikalier, batterier i PC’er der pludselig står i flammer og giver 3. gradsforbrændinger samt nedbrændte stuer, dukker fra tid til anden op i medierne. Derfor kan det være svært for Europa-Parlamentsmedlem Christel Schaldemose, Socialdemokratiet, at lægge arbejdet fra sig.

Christel Schaldemose, Europa-Parlamentsmedlem, Socialdemokratiet

Europa-Kommissionen ønsker nu at gøre op med forholdene på online markedspladser med forslag til en ”Digital Services Act” og har udpeget Christel Schaldemose som chefforhandler.
Som chefforhandler skal hun sikre, at de online markedspladser lever op til samme regler som alle andre forhandlere og importører, så europæiske forbrugere kun kan købe produkter, der opfylder europæiske krav til produktsikkerhed. Primært kigger hun på reglerne for salget af de produkter, der sælges fra lande uden for EU via e-handelsplatforme som Amazon, Wish og AliExpress.

"Vi [skal] turde stille flere krav til onlinemarkedspladserne, så det bliver lettere for den enkelte forbruger at stille dem til ansvar for et ulovligt produkt."
 - Christel Schaldemos, Europa-Parlamentsmedlem, Socialdemokratiet

”Desværre rykker Europa-Kommissionens forslag ikke tilstrækkeligt ved det manglende ansvar. Det er ikke nok bare at være hurtige til at fjerne ulovlige produkter, hvis de bliver opmærksomme herpå. De skal også proaktivt arbejde for at fjerne produkter, der ikke lever op til EU’s regler. Derfor skal vi også turde stille flere krav til onlinemarkedspladserne, så det bliver lettere for den enkelte forbruger at stille dem til ansvar for et ulovligt produkt. Det håber jeg at få med i de endelige regler,” siger Christel Schaldemose, der bakkes op af chefkonsulent Betina Schiønning, Dansk Erhverv:

”Handelsplatformene kan påberåbe sig, at de ikke er ansvarlige for produkter, der sælges fra tredjelande. Helt på samme måde som sociale medier ikke er ansvarlige for de ytringer, de formidler. Det er dybt konkurrenceforvridende over for vores medlemmer, der påtager sig det ansvar, når de sælger varer fra tredjelande.”

Betina Schiønning, chefkonsulent, Dansk Erhverv

Udfordrer stærke kræfter
Men de er oppe imod stærke kræfter.Det forlyder, at de store platforme bruger over 140 millioner kroner på lobbyvirksomhed i denne sag.

Som chefforhandler er det noget, Christel Schaldemose mærker:

”Ja, i høj grad. Der er rigtig mange e-handelsvirksomheder, sociale medier, erhvervs- og forbrugerorganisationer samt andre interessenter, der ønsker et møde. De får hver en halv time til at fremlægge deres synspunkter, og så siger jeg tak.”


Forventer flere tusinde ændringsforslag

Christel Schaldemose afleverede en lovforberedende rapport om ”Digital Services Act” til parlamentet den 28. maj 2021.

”Når vi efter sommerferien kan fremlægge udkastet til et forslag på basis af Europa-Kommissionens forslag og rapporten, regner jeg med flere tusinde ændringsforslag fra parlamentsmedlemmerne,” fortæller hun.
Christel Schaldemose forventer, at det endelige forslag kan vedtages af parlamentet, kommissionen og ministerrådet inden sommerferien 2022. Hun ser optimistisk på udsigterne til et positivt resultat:
”Jeg oplever ikke nævneværdige nationale forskelle i synspunkterne. Flere og flere parlamentarikere begynder at bakke op.”

"Lige nu går kravene til produktsikkerhed op i den blå luft på handel på online markedspladser. Det vil underminere trygheden i det indre marked."
 - Christel Schaldemos, Europa-Parlamentsmedlem, Socialdemokratiet

Det er på høje tid, mener Betina Schiønning:

”Online platformene argumenterer blandt andet med, at de har investeret på de gældende betingelser, og at det vil være urimeligt at begrænse deres forretningsmodel. Problemet er bare, at modellen er bygget op i strid med det indre markeds principper. Det hul må lukkes, og det er ikke anderledes end at lukke et hul i eksempelvis skatteloven,” understreger hun.

 

Op i den blå luft
Christel Schaldemose mener, at det grundliggende problem er forskellige regler for traditionelle leverandørkæder og de nye digitale:

”Udviklingen er gået så hurtigt, at mange online platforme er blevet meget store, uden at lovgivningen har nået at tage højde for det. Fremtidens handel bliver en hybrid mellem fysisk handel og e-handel. Derfor skal reglerne naturligvis være ens. Lige nu går kravene til produktsikkerhed op i den blå luft på handel på online markedspladser. Det vil underminere trygheden i det indre marked,” påpeger hun, og Betina Schiønning supplerer:

”Online platformene burde i stedet konkurrere på kvalitetsprodukter og god service.”

Afviser frivillige aftaler
Nogle af onlinemarkedspladserne har underskrevet den såkaldte ”Product Safety Pledge” med Europa-Kommissionen. Det er et frivilligt løfte om at øge sikkerheden for produkter, der sælges af tredjepartssælgere via deres online markedspladser.

Europa-Kommissionens forslag lægger op til flere sådanne frivillige aftaler. Men det vender både Christel Schaldemose og Betina Schiønning sig imod:

”Sikkerhed skal ikke være frivilligt,” lyder det samstemmende.

Christel Schaldemose frygter ikke, at USA vil komme med modtræk til skade for europæiske online platforme, hvis EU strammer lovgivningen på en måde, som især vil ramme store amerikanske platforme:
”Vi har drøftet indholdet og intentionerne i ”Digital Services Act” med forskere og politikere i USA. De siger blot ”Do it!”.