Gemt

Slip den digitale handlekraft fri

Vi står foran store samfundsudfordringer – klimaforandringer, en presset sundhedssektor og behovet for gode rammer for iværksættere og vækstvirksomheder, så de også i fremtiden kan skabe vækst. Samtidig har den aktuelle corona-krise mindet os om, at spillepladen hurtigt kan ændre sig, og om betydningen af at investere i fremtiden.

Nyhed

25. maj 2021

Af Betina Hagerup, direktør for markeder, Dansk Erhverv

Digitaliseringen er en af nøglerne til at løse de store samfundsudfordringer, og som et af verdens mest digitale lande har vi gode kort på hånden i Danmark.

For danskerne er et af de folkefærd, der har størst appetit på nye teknologier og fremskridt.
Vi topper ofte lister over digitalisering - både for brugere og for det offentlige. Vi har tradition for at tage interessen for smartphones og andre højteknologiske apparater fra privatsfæren med, når vi kommer på arbejde, og som samfund har vi historisk altid været med i front - men! Og det er et vigtigt men.

"Hvis graferne fortsætter, som de ser ud lige nu, risikerer vi at misse det digitale tog og blive efterladt på perronen."
 - Betina Hagerup, direktør for markeder, Dansk Erhverv

Vores udmærkede placering i det digitale kapløb må og skal ikke blive en sovepude. Vores handlinger i dag sikrer, at vi også om 10 og 20 år kan nikke anerkendende til vores indsats på området. Hvis graferne fortsætter, som de ser ud lige nu, risikerer vi at misse det digitale tog og blive efterladt på perronen.

For Danmark er langt fra det eneste land, der har fået øjnene op for, at digitalisering og ny teknologi er essentielle indsatsområder. Både når det gælder erhvervsliv og eksport, og når det handler om at løse de store samfundsudfordringer som demografisk pres og den grønne omstilling. Digitalisering er nøglen til at skabe bedre velfærd og velstand.

Sådan ligger landet digitalt
Tal fra det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet viser, at udviklingen sker med raketfart, og andre lande rykker lige nu hurtigere end Danmark.

I 2015 lå vi i front på indekset, men siden 2015 har både Sverige og Finland overhalet os, så vi i dag ligger nummer tre. I samme periode har hele 24 ud af 29 europæiske lande oplevet større fremgang end Danmark. Vi taber med andre ord terræn i det digitale kapløb.

Faktum er, at vi står foran en række store samfundsudfordringer, vi ikke kan løse uden digitalisering. Vi kan ikke løse klimakrisen ved at skrue ned for radiatoren og fryse. I stedet skal vi bruge de digitale teknologier til at planlægge og optimere vores brug af strøm og ressourcer.

Vejen frem
I Dansk Erhverv ønsker vi et fornyet politisk fokus på potentialet i digitalisering og ny teknologi, der kan bidrage til at vende samfundsudfordringer til styrkepositioner for Danmark.

I efteråret lancerede vi udspillet ”Digital Handlekraft” med 27 konkrete og håndgribelige forslag til et mere konkurrencedygtigt, robust og ansvarligt Danmark. Vi foreslår blandt andet en plan for at gøre internettet grønt, en styrkelse af SMV’erne på det digitale område, en pensionsreform for aldrende offentlige it-systemer og et digitalt reboot af sundhedssektoren.

"Den offentlige sektor [skal] i samarbejde med erhvervslivet gå forrest med at bruge teknologien til at indføre klimavenlige løsninger."
 - Betina Hagerup, direktør for markeder, Dansk Erhverv

Vi foreslår også en handlingsplan for at mindske gabet mellem udbud og efterspørgsel på digitale kompetencer. For uddannelse er og bliver fundamentet for udvikling. Derved sikrer vi også, at alle – fra de store tech-virksomheder til de lokale SMV’er – får adgang til de rette digitale kompetencer. Vi mener også, at den offentlige sektor i samarbejde med erhvervslivet skal gå forrest med at bruge teknologien til at indføre klimavenlige løsninger. Ved hjælp at dataanalyse, IoT og kunstig intelligens kan vi sammen nedbringe ressourceforbruget og bidrage til at skabe grønne smarte byer og samfund som helhed. Det kræver investeringer, og det kræver et større politisk fokus.

Digitalisering på dagsordenen
Vi har savnet Christiansborg i diskussionen, men politikerne har heldigvis ikke ladet digitaliseringsdagsordenen forsvinde fuldstændig i corona-krisemøder.

I marts præsenterede regeringen et nyt digitalt partnerskab med erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og eksperter. Det er yderst positivt og et vigtigt skridt i retning af en samlet strategi for Danmarks digitale fremtid. Det er afgørende for vores vej ud af krisen og ind i fremtiden.

Et vigtigt fokuspunkt på digitaliseringsagendaen er, at små og mellemstore virksomheder skal kunne udnytte potentialet i nye teknologier og udvikling. Derfor er Dansk Erhverv glad for at være en del af initiativet SMV:Digital, der fremmer digitalisering og e-handel gennem en tilskudsordning, der løfter ny teknologi og viden ind i virksomhederne. For vi skal have hele erhvervslivet med på den digitale dagsorden.

Helt lavpraktisk kan blandt andet nævnes elektronisk fakturering, hvor vi i Danmark er bagud sammenlignet med blandt andet Sverige og Finland. Det kan gøre en stor forskel for danske virksomheders konkurrencekraft.

Mere end it
Det er ikke kun teknologi og it, vi skal have med i ligningen. Vi skal tænke større og have det lange lys på.

Derfor har vi i Dansk Erhverv nedsat et råd, Tigerrådet, der skal formulere en vision for Danmark i 2040, og hvordan vi gør fremtiden til et bedre sted at være.

"Hvis Danmark skal være verdens bedste land til at udnytte potentialet i digitalisering og ny teknologi, kræver det et digitalt tigerspring."
 - Betina Hagerup, direktør for markeder, Dansk Erhverv

Det handler også om digital ansvarlighed, om menneskerettigheder, om samfundsstrukturer og om, hvilken rolle digitaliseringen spiller i fremtidens Danmark.

Tigerrådet skal tegne en samlet vision for Danmark 2040. En vision, der skal favne det samlede erhvervsliv, den offentlige sektor og den enkelte dansker. Samtidig skal Tigerrådet løfte digitaliseringen højt på den politiske dagsorden.

Christiansborg er heldigvis stemplet ind i diskussionen om digitalisering og potentialet i ny teknologi. Men det kræver et større fokus, og det kræver hårdt arbejde, hvis Danmark skal være verdens bedste land til at udnytte potentialet i digitalisering og ny teknologi. Det kræver et digitalt tigerspring.